česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překážky v přístupu ZÚ Santiago de Chile a českých podniků k chilským státním institucím podle nového zákona na kontrolu lobbistických aktivit

Dne 15. 3. 2016 se v Delegaci Evropské unie (DEU) Santiago de Chile uskutečnila pravidelná schůzka obchodních radů členských států (ČS) EU. Nejdůležitějším bodem jednání byla změna v přístupu ambasád a zahraničních podniků k chilským institucím.

Dne 15. 3. 2016 se v Delegaci Evropské unie (DEU) Santiago de Chile uskutečnila pravidelná schůzka obchodních radů členských států (ČS) EU. Nejdůležitějším bodem jednání byla změna v přístupu ambasád a zahraničních podniků k chilským institucím. Podle nového zákona o kontrole lobbistických aktivit již nelze v Chile vyžádat jednání v jakékoliv vládní instituci jinak, nežli unifikovaným formulářem prostřednictvím internetu. (Dříve bylo možno požádat o přijetí telefonicky.) Chilské vládní instituce mají ze zákona k dispozici 3 pracovní dny na kladnou či zápornou odpověď. Přítomní obchodní radové zdůraznili, že v některých případech trvá odpověď i déle, což značně komplikuje vztahy s úřady.

 

Stanovisko DEU:

Podle Ekonomické sekce DEU Santiago de Chile se jedná o jednoznačný případ porušení Vídeňské dohody o diplomatických stycích, pokud chilské vládní instituce požadují po řádně akreditovaných diplomatech, aby se v jednání s těmito institucemi hostitelského státu podrobovali stejné proceduře jako lobbisté. Proto DEU důrazně doporučuje, aby obchodní radové ČS EU v Chile zásadně odmítali přes svá ZÚ požadovat schůzky a jednání pro představitele firem a podniků svých zemí. Dokud se tento problém s porušením Vídeňské dohody o diplomatických stycích nevyřeší na úrovni mezi chilskou vládou a DEU, doporučuje DEU, aby obchodní radové v případě nutnosti jednání mezi ZÚ a chilskými úřady použili nový systém kontaktu (zaměřený primárně na kontrolu lobbistů), ale aby v žádném případě nežádali jménem ZÚ o schůzky a jednání pro soukromé firmy svých států.

 

Reakce obchodních radů ČS EU:

Naprostou většinou přítomných byla instrukce DEU přijata bez připomínek. Pouze za ČR byla vznesena připomínka, že odmítnutí zprostředkovat jednání s chilskými úřady pro firmy a podniky z České republiky může vyústit ve stížnost podniku a následně v postih obchodního rady.

 

Ze strany DEU bylo zdůrazněno, že takový eventuální specifický národní přístup není důvodem, aby ČR nerespektovala výše uvedenou instrukci.

 

Závěr:

Ekonomická sekce ZÚ Santiago de Chile omezí zprostředkování žádostí o jednání zástupců českých firem s chilskými úřady na nejvýznamnější již započaté projekty, které jsou podpořeny konkrétními investicemi v Chile. V méně závažných případech budeme respektovat instrukci DEU až do vyřešení tohoto případu zmíněného porušení Vídeňské dohody o diplomatických stycích.