česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Proč vyvážet do Chile, proč v něm investovat a podnikat

(Informace pro české podnikatele)

Pro české exportéry a investory je důležitá skutečnost, že rating úvěrové spolehlivosti Chile je nejlepší z celé Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Ačkoliv se jedná o ratingy úvěrové, všeobecně se jejich úroveň považuje za vyjádření stavu důvěryhodnosti institucí v dané zemi. V případě Chile byly těsně před polovinou roku 2015 ratingy následující:

 

  • Standard & Poors: AA-
  • Moodys: Aa3
  • Fitch: A+

 

Z hlediska příležitostí pro české exportéry lze konstatovat, že (v souladu s aktuální „Mapou oborových příležitostí“) existují v Chile nadějné možnosti v oblasti energetiky. Dle oznámení prezidentky M. Bacheletové z května 2015 se bude stavět osm nových přehrad, patnáct menších přehrad a má se zvyšovat počet malých vodních elektráren. V prvních měsících vlády prezidentky MB byl hlavní důraz „Energetického plánu“ spíše na zvýšení počtu solárních elektráren, nyní jsou mezi absolutními prioritami také malé vodní elektrárny.

Vzhledem ke skutečnosti, že více než 50 % chilského exportu připadá na komodity z oblasti důlního průmyslu, přetrvávají logicky také exportní příležitosti v této oblasti. Nejedná se však pouze o stroje a zařízení přímo pro těžbu, nýbrž o široké spektrum zařízení a pomůcek využitelných v důlním průmyslu a návazných oborech.

Celkově lze konstatovat, že první pololetí roku 2015 potvrdilo v rámci Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) postavení Chile jakožto nejstabilnější země.

Podle čerstvé studie Světového ekonomického fóra (WEF) „The Global Informational Technology Report 2015“ je Chile na prvním místě v Latinské Americe a Karibiku (LAC) ve využití informačních technologií a v sociálně ekonomickém efektu IT na rozvoj země. V celosvětovém měřítku bylo dle studie WEF Chile hodnoceno na 38. místě. Nejbližší zemí LAC je Barbados na 39. místě. Následují Uruguay (46.), Kostarika (49.) a Panama (51.).

Z pohledu odhadů ekonomického vývoje Chile a s přihlédnutím k národním exportním zájmům ČR zdůrazňujeme, že nejdůležitějším faktem není umístění Chile na skvělém 38. místě na světě, ale spíše jeho výsledky v jednotlivých kategoriích hodnocených ve studii WEF. Za zvláště zajímavý považujeme graf porovnávající výsledky aplikace IT Chile s výsledky v rozvinutých zemích s vysokým průměrným příjmem. Chile překonává intenzitu a výsledky využití IT v bohatých a rozvinutých zemí v kategorii „Business and innovation enviroment“, v kategorii „Social impacts“ a v kategorii „Government usage“. V kategorii „Business usage“ je Chile velmi blízko k výsledkům nejbohatších a nejrozvinutějších zemí.

„Index ekonomické svobody“, který každoročně sestavuje think-tank z USA The Heritage Foundation ve spolupráci s prestižním listem The Wall Street Journal ve své edici na rok 2015 potvrdil postavení Chile z roku 2014 jakožto sedmé ekonomicky nejsvobodnější země světa a jednoznačného lídra v této kategorii v rámci Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Hodnoceno bylo 186 zemí světa.

 

(Pro srovnání: Česká republika se umístila v celosvětovém žebříčku ekonomické svobody pro rok 2015 nadace Heritage Foundation na 24. místě.)

 

„Index ekonomické svobody“ obsahuje hodnocení obchodního, podnikatelského a investičního prostředí, které se opírá o čtyři hlavní oblasti: 1) kvalita právního prostředí a vymahatelnost práva, 2) kvalita regulátorů v oblasti podnikatelské, monetární a svobody pracovního trhu, 3) počínání vlády, 4) otevřenost trhu. Celkově se hodnotí 10 kategorií v rámci čtyř hlavních skupin. Chile si v roce 2015 udrželo na stejné úrovni v porovnání s indexem 2014 vysoké standardy v oblasti vlastnických práv, podnikatelské svobody, fiskální svobody, svobody mezinárodního obchodu, investiční svobody a finanční svobody. Zlepšení nastalo v oblasti monetární svobody. Mírný pokles přinesl index 2015 v kategoriích kontroly vládních výdajů a u míry korupce. (Tato dvě mírná zhoršení zasluhují samostatný komentář. Z hlediska exportních zájmů ČR je zvýšení vládních výdajů o 27% jednoznačné pozitivum, protože některé projekty – zejména v oblasti energetiky – jsou financovány z vládních výdajů. Pokud se týká mírného zhoršení situace Chile v oblasti korupce, je nutno vidět tento posun v kontextu globálním i regionálním. I tak si Chile podle dosud posledního hodnocení Transparency International udržuje 21. místo na světě a bezpečně nejlepší postavení v rámci LAC. ČR je na 53. místě.)

 

Prestižní organizace Světové ekonomické fórum (WEF) vydala počátkem roku 2015 vědecko-statistickou studii s názvem „Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation – A Global Perspective of Entrepreneurship, Copmetitiveness and Development“ (Podpora podnikatelských ambicí a inovace – Globální perspektiva podnikání, konkurenceschopnosti a rozvoje). V této studii bylo Chile vyhodnoceno jako nejlepší země světa v oblasti podílu inovativního podnikání a aktivity začínajících podnikatelů.

 

Chile se jednoznačně vyprofilovalo jakožto světový unikát v korelaci tří indikátorů: 1) Vysoký podíl začínajících byznysů; 2) Vysoký podíl inovativnosti v podnikání; 3) Velké ambice začínajících inovativních podnikatelů (očekávají vyrůst nad 20 zaměstnanců během pěti let).

 

Světové ekonomické fórum (WEF) ve studii zdůraznilo, že vynikající výsledky v Chile v oblasti inovativního podnikání jsou mj. zásluhou programu „Start-Up Chile“, který je řízen a financován státní institucí Sdružení na podporu výroby (CORFO). V současné době se však na tuto „inovativní líheň“ napojují další neformální centra a sdružení, která pomáhají začínajícím podnikatelům například s financováním prostřednictvím moderní metody crowdfunding.

 

Mgr. Ondřej Kašina
obchodní rada ZÚ Santiago de Chile