česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Světové ekonomické fórum 2014: Chile je 8. obchodně nejvstřícnější země světa

Podle zprávy „The Global Enabling Trade Report 2014“ je Chile z hlediska vstřícnosti k zahraničnímu obchodu na osmé příčce ze 138 zemí světa.

Ekonomická diplomacie v rámci ZÚ Santiago de Chile je prioritně zaměřena na přímou podporu exportních záměrů českých podniků. Současně se však ZÚ Santiago de Chile zabývá sledováním relevantních a důvěryhodných ekonomických údajů a hodnocení (zejména komparativních analýz), které mají výpovědní hodnotu z hlediska národních ekonomických zájmů ČR a jsou upotřebitelné pro české exportéry například při kalkulaci rizik a nákladů. Za důležitou v tomto směru považujeme zprávu, kterou v roce 2014 vydalo Světové ekonomické fórum (WEF) pod názvem „The Global Enabling Trade Report 2014“. Tato podrobná a fundovaná zpráva WEF (353 stran) hodnotí podmínky pro obchod ve 138 zemích světa. Na prvním místě se v hodnocení podmínek pro obchod na rok 2014 umístil Singapur, na posledních místech Angola, Venezuela a Čad.

Chile bylo podle zprávy WEF vyhodnoceno jako osmá země světa nejvstřícnější vůči zahraničnímu obchodu – mezi Švýcarskem a Švédskem. Česká republika zaujala v tomto žebříčku obchodní vstřícnosti 39. místo.

Výsledky The Global Enabling Trade Report 2014

Celkové hodnocení lze najít na zde. 

Porovnání obchodní vstřícnosti Chile a průměru celé Jižní Ameriky

Obchodní vstřícnost Chile

Chile bylo vyhodnoceno v rámci studie „The Global Enabling Trade Report 2014“ jako nejlepší země Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Následují Kostarika (42.), Peru (51.), Panama (52.), Uruguay (60.), Mexiko (61.) – atd. viz níže uvedená tabulka WEF.

Chile vs. průměr Jižní Ameriky

 

Z hlediska českých vývozců:

Výše citovaná studie či analýza WEF „The Global Enabling Trade Report 2014“ není použitelná jen v akademickém prostředí, ale může být využita jako praktický podklad při kalkulaci rizik obchodních operací v konkrétním teritoriu a také při porovnávání rizik a nákladů mezi jednotlivými zeměmi teritoria. Analýza WEF hodnotí obchodní vstřícnost či připravenost jednotlivých států podle sedmi kritérií (v závorce uvádíme vyhodnocení Chile v rámci 138 zemí světa ve studii WEF):

-         Přístup na domácí trh (9)

-         Přístup na zahraniční trhy z dané země (2)

-         Efektivnost a transparentnost administrativních úkonů na hranicích (26)

-         Dostupnost a kvalita dopravní infrastruktury (64)

-         Dostupnost a kvalita dopravních služeb (43)

-         Dostupnost a kvalita IT (36)

-         Vstřícnost a kvalita operačního prostředí (25)

Z hlediska českých firem, které mají zájem o export do Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) je relevantní, že Chile, které bylo vyhodnoceno jako osmá nejvstřícnější země pro obchod v celém světě, nabízí jednoznačně nejlepší podmínky pro zahraniční obchod v rámci LAC.  Důležité je, že Chile bylo vyhodnoceno jako devátá nejvstřícnější země světa z hlediska přístupu na vlastní trh a druhá nejvýhodnější země světa k dalším exportním operacím či expanzím na zahraniční trhy. Tato mimořádně výhodná charakteristika je nyní dále umocněna existencí integračního seskupení Pacifická aliance (AP), která usnadní zahraničním firmám, které si zřídí filiálky v Chile, výhodný export do zemí AP (kromě Chile dále Kolumbie, Mexiko a Peru).

Umístění zemí Jižní Ameriky

Hodnocení vývojové fáze chilské ekonomiky

Jsme přesvědčeni, že ekonomické zpravodajství by mělo být po odborné stránce fundované, ale současně by mělo nabízet českým podnikatelům praktické závěry. Jedním z možných praktických doporučení, které pro české podniky vyplývá z výše zmíněné obsáhlé studie WEF, je skutečnost, že Chile je v rámci LAC i v měřítku celosvětovém jedním z nejvhodnějších prostředí ke zřízení pobočky pro různé druhy zpracovatelského průmyslu.

Logistika v Jižní Americe

V současné epoše, kdy stále více obchodu je realizováno prostřednictvím globálních hodnotových řetězců (Global Value Chains) je velmi důležitá skutečnost, kterou zpráva WEF zdůraznila – Chile má  největší logistickou efektivnost a nejmenší logistické náklady v rámci  Latinské Ameriky a Karibiku (viz předchozí grafiky z WEF). To předurčuje Chile jakožto vhodnou základnu pro reexportní operace a jako základnu pro vybudování poboček, které mohou efektivně exportovat do LAC i do Asie. Právě logistická efektivnost Chile a jeho blízkost k asijským trhům usnadňuje a zlevňuje výroby, které předpokládají upotřebení polotovarů a součástí, jež se dovážejí z Asie – a to je dnes většina. Jinými slovy – do Chile lze efektivně z Asie dovážet vstupní součástky a potom stejně efektivně exportovat kompletní výrobky do LAC a Asie.