česky  español 

rozšířené vyhledávání

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů ČR s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (tzv. Kodex) má za cíl vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, kterou jsou připraveny poskytnout MZV prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v zahraničí a MPO se

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty

v obchodně ekonomické oblasti (tzv. Kodex) má za cíl vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, kterou jsou připraveny poskytnout MZV prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v zahraničí a MPO se svými příspěvkovými organizacemi CzechTrade a Správou českých center českým podnikatelským subjektům při jejich obchodně ekonomických aktivitách na zahraničních trzích. Bližší podrobnosti naleznete na www.mpo.cz sekce "podpora exportu" - Obchodně-ekonomické úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

přílohy

Zásady spolupráce ZÚ ČR s podnikatelskými subjekty v... 35 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008