česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zóny volného obchodu na severu Chile

Zóna volného obchodu v Iquique

Jde o největší bezcelní zónu v Jižní Americe. Umístění Iquique je z hlediska regionálního obchodu strategické, především z pohledu blízkosti Peru a Bolívie. S budováním zóny, která dnes vytváří 36 tisíc pracovních příležitostí, se započalo v 70. letech minulého století. Správcem je akciová společnost ZOFRI a.s. (Zona Franca de Iquique), jejíž akcie jsou obchodovatelné na burze v Santiagu de Chile. Většinový podíl ve společnosti drží ze 72 % státní instituce CORFO, spadající pod Ministerstvo hospodářství. Zbylých 28 % akcií vlastní různé soukromé firmy. Součástí volné zóny je přilehlý průmyslový park Alto Hospicio, který je teprve ve stadiu výstavby na ploše 128 ha.

Hodnota obchodního obratu v ZOFRI v r. 2012 činila 4,4 mld. USD (v roce 2002 to bylo 1,2 mld. USD).

Teritoriální struktura prodejů (2012) podle země určení byla následující: 54 % zboží je domestikováno v Chile, 24 % v Bolívii, 9 % v Paraguayi, 8 % v Peru a zbytek v ostatních státech.

Nákupy podle země původu (2012): Čína 42 %, USA 19 %, Japonsko 9%, Chile 8 %, ostatní země 22 %.

Zbožová struktura v mil. USD (2012): paliva 727 mil. USD, automobily 725, elektronika  471, oblečení 437, stroje a zařízení 252, nábytek 244, textilie 173, obuv 162, pneumatiky 137, hračky 116, počítače 101, přístroje pro domácnost 80 a další.

Podniky působící v ZOFRI v členění podle zemí: z celkového počtu 2126 firem jich je 44 % z Chile, 18 % z Číny, po 6 procentech z Bolívie, Peru, Indie a Pákistánu. Podíl evropských firem, pronajímajících v ZOFRI prostory, je prozatím relativně malý. Předpokládá se nicméně jeho postupný nárůst. Prostor pro zahraničně obchodní operace se nabízí i firmám z ČR, zejména případným subdodavatelům pro chilské hornictví.

Hlavním důvodem, proč zahraniční firmy ZOFRI využívají, je vedle rozvinuté infrastruktury systém celních a daňových úlev a dalších pobídek a bonifikací. V souladu s principem celní extrateritoriality nepodléhá zboží celním poplatkům, úhradě DPH ve výši 19 % ani dalším poplatkům. Výhodou je rovněž existence moderního logistického, skladovacího a expedičního centra, jež poskytuje propracované služby. Přilehlé obchodní centrum je lákadlem pro veřejnost. Obrovský shopping mall navštíví ročně 9 mil. osob. Jedním z negativních rysů je výskyt falzifikátů, např. v případě kosmetického zboží.

Zóna volného obchodu v Arice

Bezcelní zóna v Arice se od Iquique liší v několika aspektech. Zatímco v Iquique se plochy nebo skladovací prostory pronajímají, v Arice se za účelem podnikání prodávají. Průměrná prodejní cena 1 čtverečního metru plochy je 22 USD. Nabízejí se vybavené nebo nevybavené plochy od 500 do 10 tisíc čtverečních metrů. V místních provozech musí být zboží nějakým způsobem transformováno, jinak (na rozdíl od Iquique) není uvolněno do dalšího oběhu. Musí tedy získat přidanou hodnotu zušlechťováním, montováním apod.

V současnosti využívá zónu v Arice 74 společností. Jejich celkový obrat za rok 2012 činil 155 mil. USD, což představuje nárůst 62 procent oproti předchozímu roku. Téměř devadesát procent zboží, které projde touto bezcelní zónou,  je určeno pro Chile.

Oblast je atraktivní kvůli blízkosti peruánských i bolívijských hranic a přitahuje investory zejména tím, že leží na západním bodě obchodního koridoru, který má spojovat pacifické pobřeží s Atlantikem (obchodní trasa Arica - La Paz - sever Paraguaye - Sao Paolo).

ZAKÁZKY V RÁMCI VÝSTAVBY PŘÍSTAVU PUERTO DE IQUIQUE