česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu

Základní informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu, seznam náležitostí
 

Obecné informace k dlouhodobým vízům a povolením k pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují cizince ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) za nevýdělečným účelem v dalších státech schengenského prostoru. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu lze podat pouze na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušné pobočce Ministerstva vnitra převezme příslušné pobytové povolení.

Náležitosti žádosti:

- platný cestovní doklad (pas)

- 2 shodné fotografie formátu 35 x 45 mm

- vyplněný formulář žádosti o vízum

doklad potvrzující účel pobytu

- doklad o zajištění ubytování

‑ doklad prokazující finanční prostředky k pobytu

‑ výpis z rejstříku trestů domovské země; výpis musí být ověřen (v případě Chile a Bolívie se jedná o vyšší ověření, tzv. superlegalizaci, na Ministerstvu zahraničních věcí příslušné země a poté našem velvyslanectví; Chile od 30.8.2016 zavádí apostilní doložku)

- doklad o cestovním zdravotním pojištění (předkládá se až při převzetí dlouhodobého víza).

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo ověřeném překladu do českého jazyka.

Rozhodnutí o žádosti o vízum

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Velvyslanectví nemá pravomoc o žádostech o tyto typy víz rozhodnout.

Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu; u dlouhodobých víz za účelem studia, která jsou na našem velvyslanectví nejčastější, MV ČR rozhodne ve lhůtě 60 dní.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.