česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k vydávání krátkodobých (schengenských) víz

Krátkodobá (schengenská) víza - obecné informace k vydávání tohoto typu víz, seznam požadavků pro žadatele na ZÚ Santiago de Chile

 

Obecné informace k vydávání schengenských víz

 

Specifické informace – ZÚ Santiago de Chile

V rámci spolupráce mezi velvyslanectvími zemí schengenského prostoru v Santiagu byl dohodnut harmonizovaný seznam podpůrných dokladů k žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum.

Upozornění: Předložení dokladů uvedených v seznamu nezaručuje vydání víza. V jednotlivých případech mohou konzuláty požadovat další doklady.

 

A – DOKLADY POŽADOVANÉ OD VŠECH ŽADATELŮ

Formulář žádosti o vízum

1 formulář žádosti o vízum, vyplněný a podepsaný žadatelem

formulář ve španělštině / formulario en español

formulář  v angličtině / application form in English

Fotografie

1 barevná fotografie, rozměr 35-40 mm, s bílým pozadím, ne starší 6 měsíců, beze jména nebo osobního čísla

Pas

- platný nejméně 3 měsíce po odjezdu z území schengenských zemí

- minimálně dvě volné strany

- s datem vydání ne starším 10 let

Povolení k pobytu v Chile

Pro žadatele s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Chile, povolení k pobytu musí být platné nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území schengenských zemí

Rezervace letenky

Rezervace letenky k příletu a odletu z území schengenských zemí

Zdravotní pojištění pro cesty

Zdravotní pojištění pro cesty pro celou dobu předpokládaného pobytu, platné pro všechny schengenské země, pokrývající veškeré náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s repatriací ze zdravotních důcodů, s naléhavým lékařským ošetřením či pobytem v nemocnici či v případě úmrtí. Minimální pojistné krytí je 30.000 EUR.

Fotokopie

Fotokopie datové stránky cestovního dokladu, zdravotního pojištění pro cesty, příp. povolení k pobytu v Chile

Další požadavky

Doklad o příjmech v Chile a doklad o vazbách v Chile (např. doklad o zaměstnání, o vlastnictví nemovitosti, o rodinných vazbách)

Další požadavky pro nezletilé (<18)

Vyžaduje se souhlas rodičů (příp. osvojitelů), pokud nezletilý cestuje sám nebo pouze s jedním s rodičů. Výjimka se samozřejmě poskytuje v případě, že práva na výchovů dítěte má svěřeno pouze jeden z rodičů. Doporučujeme seznánit se s chilskými předpisy týkajícími se cestování nezletilých.

 

B – DALŠÍ PODPŮRNÉ DOKLADY PODLE ÚČELU CESTY

I – LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ VÍZUM

Povolení ke vstupu do cílové země (např. vízum, je-li třeba)

 

II – TURISTIKA

Ubytování

Kopie rezervace ubytování v hotelu nebo doklad o jiném typu ubytování pro dobu pobytu v zemi

Program cesty

Itinerář vydaný cestovní kanceláří (v případě potřeby)

Prostředky k pobytu

- Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce

- Doklad o platbě cestovní kanceláři (v případě potřeby)

- Doklad o prostředcích k pobytu (kreditní karta platná v zahraničí, na níž jsou k dispozici dostatečné prostředky; cestovní šeky; přístup k běžnému účtu ze zahraničí atd.); konkrétní podmínky je třeba konzultovat na zastupitelském úřadu příslušné země.

Podrobné informace o prostředcích k pobytu

Další informace o prostředcích k pobytu

 

III – NÁVŠTĚVA RODINY / PŘÁTEL

Pozvání soukromé osoby (příbuzného nebo známého) z navštívené země

Úřední pozvání soukromé osoby (příbuzného nebo známého) ověřené příslušným úřadem navštívené země; v jednotlivých schengenských zemích se jedná o doklady uvedené dále.

a) Pokud zvoucí osoba financuje pobyt v schengenských zemích: doklad o převzetí odpovědnosti a o ubytování ověřený místními úřady navštívené schengenské země

·        Rakousko: Elektronische Verpflichtungserklärung

·        Belgie: Engagement de prise en charge (annexe 3bis)/Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

·        Česká republika: Pozvání

·        Švýcarsko a Lichtenštejnsko: Verpflichtungserklärung/Déclaration de prise en charge/Dichiarazione di garanzia

·        Německo: Verpflichtungserklärung

·        Dánsko: VU1 o VU2

·        Řecko: Ypeuthinidilosi/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986

·        Španělsko: Carta de invitación

·        Francie: Attestation d’accueil

·        Maďarsko: Meghívólevél

·        Itélie: Lettera d'Invito

·        Lucembursko: Engagement de prise en charge

·        Malta: Declaration of proof

·        Nizozemí: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

·        Norsko: Garantiskjema for besøk

·        Polsko: Zaproszenie

·        Portugalsko: Termo de responsabilidade

·        Švédsko: Inbjudan no. 240011

·        Slovinsko: Garantno Pismo

b) Pokud zvoucí soukromá osoba nefinancuje pobyt, zvací dopis volnou formou, k němuž se dále v případě následujících zemí přikládá:

·        Belgie: Engagement de prise en charge (annexe 3bis)/Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

·        Dánsko: VU1 o VU2

·        Řecko: Ypeuthinidilosi/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986

·        Španělsko: Carta de invitación

·        Francie: Attestation d’accueil

·        Itálie: Lettera d'Invito

·        Lucembursko: Engagement de prise en charge

·        Norsko: Garantiskjema for besøk

·        Nizozemí: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

·        Portugalsko: Termo de responsabilidade

·        Švédsko: Inbjudan no. 240011 y Personbevis del patrocinador

Prostředky k pobytu

- Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce

- Doklad o prostředcích k pobytu (kreditní karta platná v zahraničí, na níž jsou k dispozici dostatečné prostředky; cestovní šeky; přístup k běžnému účtu ze zahraničí atd., úřední dokument zvoucí osoby potvrzující dostatečné prostředky k pobytu žadatele atd.); konkrétní podmínky je třeba konzultovat na zastupitelském úřadu příslušné země

Ubytování

Pokud zvoucí osoba neposkytuje ubytování, kopie rezervace hotelu nebo doklad o jiném ubytování během pobytu v zemi

 

IV – OBCHODNÍ ÚČELY

Ubytování

Kopie rezervace ubytování v hotelu nebo doklad o jiném ubytování během pobytu v zemi

Doklad vysílajícího podniku

Doklad přijímajícího podniku nebo instutice navštívené země s razítkem a podpisem

Prostředky k pobytu

Doklad nebo dopis organizátora, pokud hradí náklady na cestu a pobyt

 

V – ÚČELY CESTY KULTURA / SPORT / VZDĚLÁNÍ / VÝZKUM

Ubytování

Kopie rezervace ubytování v hotelu nebo doklad o jiném ubytování během pobytu v zemi

Oficiální pozvání organizátora

Doklad nebo oficiální pozvání organizátora kulturní / sportovní / vzdělávací / výzkumné akce nebo doklad o přijetí na univerzitu / istituci navštívené země, s razítkem a podpisem

Prostředky k pobytu

Doklad nebo dopis organizátora, pokud hradí náklady na cestu a pobyt

přílohy

Solicitud_de_visado_Schengen 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.4.2014

Application_for_Schengen_Visa 208 KB DOC (Word dokument) 7.4.2014