česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní informace o Bolívii

Přehled nejdůležitějších informací o zemi

1.1.      Oficiální název státu:

Mnohonárodní stát Bolívie - El Estado Plurinacional de Bolívia

v jazyce           - quechua: Bulibiya Suyu

                        - aimara: Bulibiya nebo Buliwya

                        - guaraní: Volívia

(do 18.3.2009 byl název: Bolívijská republika - República de Bolívia)                  

 

 1.2.      Rozloha

1.098.581 km2 – 28. místo na světě

 

 1.3.      Počet obyvatel, hustota na km, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel :    9.775.246 obyvatel (červenec 2009)

Hustota:               9,1 obyv./km2

 

1.4.      Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek           1,772 % (2009)

Porodnost:                  25.82 ‰  (2009)

Úmrtnost:                   7,05 ‰  (2009)  

                                   kojenecká úmrtnost - 44.66 promile (2008)

  

1.5.      Národnostní složení

  Národnostní složení:  míšenci            35 %

                                   quechua          30 %

                                   aymara           25 %

                                   běloši              7 %

                                   ostatní             3%

 

1.6.      Náboženské složení

Dominantní vliv v zemi má náboženství římskokatolické - 90 %, protestanti tvoří 3,5 %, bez vyznání jsou 2 % obyvatelstva, kmenová náboženství činí 1,5 %, jiné druhy vyznání  - 3 %.

 

1.7.      Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk : španělština a všechny indiánské jazky (ústava jich jmenuje celkem 36 - např. aimara, quechua, guaraní atd.)

 

1.8.      Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Územní členění :         9 departmentů, provincie (112), distrikty (327) a kantony (1.384)

Městské osídlení:        66 % (2009)

Hlavní město :            Sucre, založeno 1538 Pedrem Anzúrez

                                   292 tis. obyvatel, oficiální hl.město, sídlo soudních orgánů

Sídlo vlády :               La Paz, založeno 1548 Alfonsem de Mendoza

                                   860 tis. obyvatel, sídlo vlády (2009)

Další velká města:      Santa Cruz de la Sierra (1,486 mil.)

                                   Cochabamba (587 tis.)

Státní svátek :             6. srpen ‑ získání nezávislosti (r. 1825)

Vznik státu:                6. 8. 1825

Administrativní členění:

DEPARTMENT ROZLOHA (km2) HLAVNÍ  MĚSTO NADMOŘSKÁ VÝŠKA (m.n.m.)
Tarija 37.623 Tarija 1.866
Chuquisaca 51.524 Sucre 2.790
Oruro 53.588 Oruro 3.709
Cochabamba 55.631 Cochabamba 2.558
Pando 63.827 Cobija 221
Potosí 118.218 Potosí 4.070
La Paz 133.985 La Paz 3.640
Beni 213.564 Trinidad 236
Santa Cruz 370.621 Santa Cruz de la Sierra 416

 

1.9.      Peněžní jednotka a její členění, používání cizích měn

Měnová jednotka :                 1 peso boliviano (BOB) = 100 centavos

Směnný kurs vůči USD:        6,97 BOB za 1 USD (12.4.2010)

V zemi běžně obíhá i USD, který je volně směnitelný oběma směry v bankách, směnárnách i  u pouličních směnárníků. Rozdíly v kurzu jsou mezi jednotlivými institucemi při směně zanedbatelné, u posledně jmenovaných hrozí vyšší nebezpečí nákupu falešných bankovek. Dolarem však není možné běžně platit v obchodech.

 

1.10.    Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Bolívii se slaví následující státní/církevní svátky:

1. ledna                                Nový rok

22. ledna                               Den Mnohonárodnostního státu Bolívie

únor - březen                         Karneval (proměnlivý - 2 dny)

19. března                              Den otců

23. března                              Den moře

12. dubna                               Den dětí 

březen-duben                          Velikonoce   

1. května                                Svátek práce

27. května                               Den matek

červen                                    Corpus Christi

21. června                               Nový rok aymarský

6. srpna                                 Den nezávislosti

17. srpna                                Den vlajky    

1. - 2. listopadu                      Památka zesnulých

25. prosince                            Boží hod vánoční

Pracovní doba státních institucí je po - pá od 9 do 17 hod., s polední přestávkou od 12,30 do 15,00 hod., banky jsou otevřeny po - pá od 09,00 do 18,00 hod., v sobotu - 09,00 - 12,30 hod. s výjimkou výše uvedených svátků. Ostatní obchody mají individuální otevírací dobu, většinou otevírají později mezi 9. a 11. hod. a zavírají kolem 21. - 23. hod. večer.

V soukromých firmách bývá pracovní týden 5-ti až 6-tidenní a pracovní doba často překračuje 8 hod. denně.

 

1.11.    Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Společenské zvyklosti v Bolívii jsou v zásadě obdobné jako v ostatních zemích Latinské Ameriky. V každém případě je nutno počítat se značnou liknavostí v otázce časové dochvilnosti. Při sjednávání obchodních schůzek je třeba vycházet z reálného předpokladu možného zpoždění o cca 15 - 20 min. i více.

Při oslovování se užívají akademické tituly, např. doktor, inženýr, magistr (licenciado).

Pokud se týče bezpečnostních poměrů, Bolívie je zemí s vysokou pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít okradení. S ohledem na náročné atmosférické poměry v La Pazu, související s vysokou nadmořskou výškou, se doporučuje pohybovat se v tomto městě a jeho okolí (pozn.: obdobně i v dalších výše položených oblastech např. v okolí jezera Titicaca) spíše pomaleji a častěji odpočívat.

 

1.12.    Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení, která jsou vybavena zahraniční technikou a rovněž personál má lepší odbornou průpravu. Z bezpečnostního a odborného hlediska se doporučuje podstoupit případné ošetření pokud možno v soukromém zdravotnickém zařízení.

Je třeba počítat s tím, že pacient musí jakékoliv ošetření zaplatit v hotovosti či kreditní kartou s tím, že proplacení nákladů si pacient se zdravotní pojišťovnou zařizuje následně na základě účtu vystaveného bolívijským zdravotnickým zařízením. Pouze ve výjimečných případech akceptuje místní zdravotnické zařízení pojistku evropské či americké pojišťovny.

Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii každopádně sjednáno zdravotní pojištění.

 

1.13.    Víza poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

S účinností od 1.10.2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR. Stalo se tak na základě vládního dekretu č. 27150 ze dne 3.9.2003. Společné rozhodnutí MZV a MV Bolívie č. 2/2007 ze dne 31.8.2007 stanovilo konkrétní podmínky bezvízového pobytu k turistickým účelům:

            - bezvízový pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů v roce

            - pobyt nelze prodloužit

            - během pobytu nelze změnit jeho účel (žádat o přechodný nebo dlouhodobý pobyt)

            - k delšímu pobytu je potřeba získat vízum na velvyslanectví Bolívie (pro ČR sídlí  velvyslanectví Bolívie ve Vídni)

 Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:

                       - předložení platného cestovního dokladu s platností minimálně 6 měsíců

                       - předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)

                       - předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánu

Pro pobyt k jiným než turistickým účelům si je třeba obstarat tzv. speciální vízum (Visa de Objeto Determinado). Toto vízum je platné jen 30 dnů a slouží k tomu, aby během této doby byla podána žádost o přechodný nebo dlouhodobý pobyt. Může být prodlouženo dvakrát, vždy maximálně o 30 dnů.    

Při turistickém pobytu v Bolívii delším než povolených 90 dnů je nutno za každý den uhradit pokutu ve výši 20,- BOB.

Nadále zůstává v platnosti bilaterální dohoda o bezvízovém režimu pro držitele diplomatických a služebních pasů z roku 1991, která se vztahuje na držitele diplomatických a služebních pasů ČR a diplomatických a úředních pasů Bolívie. Povolený bezvízový pobyt podle této dohody je rovněž 90 dnů.

Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, technického průkazu od vozidla a pojistky uzavřené buďto u bolívijské, nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Bolívii.

Směna valut či deviz není povinná. Kromě národní měny (Peso boliviano - BOB) volně obíhá i USD, nicméně s ním nelze běžně platit v obchodní síti.

V Bolívii platí běžná dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, více než 200 ks cigaret, 1 litr alkoholických nápojů. Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací    průkaz. Není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Zakázán je vývoz/dovoz narkotik. Rovněž se nesmí vyvážet originální artefakty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.

Při odletu z Bolívie je nutno uhradit letištní poplatek ve výši 25,- USD

1.14.    Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Obecně nejnebezpečnějšími regiony Bolivie jsou La Paz, Santa Cruz a Cochabamba. Před cestou je doporučeno kontaktovat zastupitelský úřad a dotázat se na aktualní situaci v zemi. Často se stává, že jsou stávkami zablokovány přístupové cesty do některých oblastí Bolívie.

S ohledem na náročné atmosférické poměry v La Pazu, související s vysokou nadmořskou výškou, se doporučuje pohybovat se v tomto městě a jeho okolí (pozn.: obdobně i v dalších výše položených oblastech např. v okolí jezera Titicaca) spíše pomaleji a častěji odpočívat.

 

1.15.    Kontakt na zastupitelský úřad ČR v teritoriu

Bolívie spadá pod akreditaci ZÚ ČR v Santiagu (Chile):

Embajada de la República Checa

El Golf 254

Las Condes

Santiago de Chile - Chile

Tel.: (+562) 2232 1066 nebo 2231 1910

Fax: (+562) 2232 0707

E-mail: santiago@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/santiago

Kontaktní osoby:        RNDr. Josef Rychtar, velvyslanec

                                       RNDr. Adam Piňos, velvyslanecký rada a konzul

 

V Bolívii od května 1996 působí honorární konzulát ČR pod vedením honorární konzulky paní Patricie Reznicek:

Consulado Honorario de la República Checa

Pinturas Monopol

Calle Covendo No. 1

Villa Fatima

La Paz - Bolivia

Tel.: 005912/2210112, 2210329

Fax: 005912/2213004

E-mail: lapaz@honorary.mzv.cz

 

1.16.    Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České instituce - ČC, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nemají v Bolívii své zastoupení.

 

1.17.    Praktická telefoní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie                                    110

Hasiči                                     119

První pomoc                            118                                                    

Červený kříž                            2227818, 2226936

Letiště (Al Alto)                       2810122, 2810123

 

Nemocnice v La Paz:

Clínica Americana                    2783371

Clínica Alemana                       2323023

Nemocnice 20. října                2811035                    

emocnice Clínicas                 2229180, 2244884

           

 1.18.    Internetové informační zdroje

Nejvyšší volební soud                                            

Bolivijská rada ochrany LP, demokracie a rozvoje   www.derechoshumanosbolivia.org

Centrální banka Bolívie                                           www.bcb.gob.bo

Národní banka (Banco Nacional)                              www.bnb.com.bo

Deník La Razón                                                     www.la-razon.com

Deník El Diario                                                      www.eldiario.net

Deník La Prensa                                                    www.laprensa.com.bo

Deník La Jornada                                                   www.jornadanet.com

Bolivijský institut zahraničního obchodu                  www.ibce.org.bo

Turistické informace o Bolívii                                   www.turismobolivia.bo

Seznam bolivijských firem                                       www.miguiabolivia.com

 

1.19. Adresy významných institucí

 

Ministerio de la Presidencia

(Prezidentská kancelář)

OSCAR COCA MONTEZANA

Calle Ayacucho, esq. Comercio s/n, La Paz

Tel.: (591-2) 2153869

 

Vicepresidencia

(Viceprezident)

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA

Edif. de la Vicepresidencia del Estado, Calle Ayacucho esq. Mercado No. 308, La Paz

Tel.: (591-2) 2142000

www.vicepresidencia.gob.bo

Ministerio de Relaciones Exteriores

(Ministerstvo zahraničních věcí

a náboženských otázek)

DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES

Ingavi esq. Junín, La Paz

Tel.: (591-2) 2408900, 2408595

 

Ministerio de Gobernación
(Ministerstvo vnitra)

SACHA SERGIO LLORENTI

Av. Arce esq. Belisario Salinas 2409, La Paz

Tel.: (591-2) 2440466, 2120003

 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

(Ministerstvo hospodářství a veřejných financí)          

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA

Calle Bolíva esq. Indaburo 688, Zona Central, La Paz

Tel.: (591-2) 2203434

www.economiayfinanzas.gob.bo

Ministerio del Medio Ambiente y Aguas

(Ministerstvo životního prostředí)

MARÍA ESTHER UDAETA VELAZQUEZ Calle Capitán Castrillo y  20 de Octubre 434, La Paz

Tel.: (591-2) 2115571, 2115573

 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía

(Ministerstvo ropného průmyslu a energetiky)

 

LUIS FERNANDO VINCETI VARGAS Edificio Palacio de Comunicaciones, Av. Mcal. Santa Cruz Esq. Oruro, Piso 12, La Paz

Tel.: (591-2) 2374050 - 53

www.hidrocarburos.gob.bo

Ministerio de Defensa

(Ministerstvo obrany)

 

 

 

RUBÉN ALDO SAAVEDRA SOTO

Av. Pedro Salazar Esq. 20 de Octubre Plaza Avaroa 2502, La Paz

Tel.: (591-2) 2433159

 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

(Ministerstvo pro ekonomický rozvoj)

ANTONIA RODRÍGUEZ MEDRANO

Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Palacio de Comunicaciones, Piso 20, La Paz

Tel.: (592-2) 2124235, 2124237

www.produccion.gob.bo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

(Ministerstvo práce)

 

CARMEN TRUJILLO CÁRDENAS

Calle Yanacocha esq. Mercado S/N, Zona Central, La Paz

Tel.: (591-2) 2408606

www.mintrabajo.gob.bo

Ministerio de Educación

(Ministerstvo školství)

ROBERTO AGUILAR GÓMEZ

Av. Arce No. 2147, La Paz

Tel.: (591-2) 2442144

www.minedu.gob.bo

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

(Ministerstvo zemědělství a rozvoje
venkova)

NEMESIA ACHACOLLO TOLA

Av. Camacho 1471 entre calle Bueno y Lozayza, La Paz

Tel.: (591-2) 2111103

 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

(Ministerstvo veřejných prací, služeb a bydlení)

WALTER DELGADILLO TERCEROS

Av. Mariscal Santa Cruz esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones, Piso 5, La Paz

Tel.: (591-2) 2119963, 2119999

 

Ministerio de Salud y Deporte

(Ministerstvo zdravotnictví a sportu)

SONIA POLO ANDRADE

Plaza del Estudiante esq. Caňada Strongest s/n, La Paz

Tel.: (591-2) 2490554, 2494868

 

Ministerio de Minería y Metalurgía

(Ministerstvo těžby a hutnictví)

JOSÉ ANTONIO PIMENTEL CASTILLO

Edif. Palacio de Comunicaciones, Av. Mcal. Santa Cruz esq. Oruro, Piso 14, La Paz

Tel.: (591-2) 2310846

www.mineria.gob.bo

Ministerio de Planificación y Desarrollo

(Ministerstvo plánování a rozvoje)

ELBA VIVIANA CARO HINOJOSA

Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro, Ex Edificio Comibol, La Paz

Tel.: (591-2) 2116000

 

Ministerio de Culturas

(Ministerstvo kultury)

ZULMA YUGAR PÁRRAGA

Palacio Chico Calle Ayacucho esq. Potosí, La Paz

Tel.: (591-2) 2200910

www.minculturas.gob.bo

Ministerio de Justicia

(Ministerstvo spravedlnosti)

NILDA COPA CONDORI

Av. 16 de julio 1769, La Paz

Tel.: (591-2) 2313838

www.justicia.gob.bo

Ministerio de la Transparencia Institucional y de la Lucha contra la Corrupción

(Ministerstvo institucionální transparentnosti a boje proti korupci)

NARDI SUXO ITURRY

Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo, Edf.
Capitán Ravelo, Piso 6-9, La Paz

Tel.: (591-2) 2115773, 21118306

www.transparencia.gob.bo

Ministerio de Autonomía

(Ministerstvo pro autonomii)

CARLOS ROMERO

Av. Mariscal Santa Cruz 1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio, Piso 11, La Paz

Tel.: (591-2) 2110930

 

Ministerio de Defensa Legal del Estado

(Ministerstvo právní ochrany státu)

ELIZABETH ARISMENDI CHUMACERO

Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Hansa, Piso 4, La Paz

Tel.: (591-2) 2118454

 

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia

(Bolivijská národní obchodní komora)

Av. Mcal. Santa Cruz No. 1392, Edificio Cámara Nacional de Comercio, Piso 1-2, La Paz

Tel.: (00591-2) 2378606

www.boliviacomercio.org.bo

 

Cámara Nacional de Industrias

(Národní průmyslová komora)

Tel.: (00591-2) 2374476-78

www.bolivia-industry.com

 

Confederación de Empresarios Privados de Bolívia

(Konfederace soukromých podnikatelů Bolívie)

Calle Méndez Arcos 117, La Paz

Tel.: (591-2) 2420999

www.cepb.org.bo

 

Cámara Nacional de Exportadores de Bolívia

(Národní komora exportérů Bolívie)

Av. Arce 2017 esq. Goita, La Paz

Tel.: (0591-2) 2443529, 2440863, 2440943

www.caneb.org.bo

 

Cámara de Exportadores de Santa Cruz

(Komora vývozců ze Santa Cruz)

Av. Velarde131, Santa Cruz

Tel.: (591-3) 332 1509

www.cadex.org

 

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)

(Průmyslová a obchodní komora v Santa Cruz)

Las Américas 7, Santa Cruz

Tel.: (00591-3) 3334555

www.cainco.org.bo

 

Asociación de Bancos Privados de Bolívia (ASOBAN)

(Asociace soukromých bank Bolívie)

Av. Mariscal Santa Cruz 1392, Edificia Cámara Nacional de Comercio, Piso 15, La Paz

Tel.: (591-2) 2376164

www.asoban.bo

 

Cámara Boliviana de Hidrocarburos

(Bolivijská komora težařů ropných produktů)

Radial 17 1/2 y 6to, Santa Cruz

Tel.: (591-3) 3538799
 

přílohy

Bolivie___dekret_o_zlute_zimnici 482 KB PDF (Acrobat dokument) 17.4.2010