česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Santiago/Embajada Santiago
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Inaugurace českého dalekohledu na observatoři ESO v La Silla

Na observatoři ESO La Silla byl slavnostně spuštěn do ostrého provozu "český" dalekohled E152, který provozuje Astronomický ústav AV ČR.

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 se na pozvání ředitele Evropské jižní observatoře (ESO) velvyslanec Pavel Bechný zúčastnil slavnostní inaugurace českého dalekohledu E152 v La Silla na severu Chile. ČR je členem této mezinárodní astronomické organizace od roku 2007 a v poměrně krátké době započala velmi úspěšná spolupráce mezi ESO a Astronomickým ústavem AV ČR se sídlem v Ondřejově. Hlavním propagátorem vzájemné spolupráce je hlavní zástupce ČR v ESO Dr. Petr Kabáth.

V roce 2012 byla s ESO podepsána dohoda o modernizaci národního dánského dalekohledu DK154 na observatoři La Silla českou firmou ProjectSoft z Hradce Králové, díky které byl dalekohled úspěšně modernizován a byla provedena také jeho automatizace tzn. ovládání na dálku z DK a CZ (přímo z hvězdárny v Ondřejově). Díky dohodě o rekonstrukci dalekohledu získala ČR také poloviční pozorovatelský čas, který je využíván k astronomickému pozorování.

V roce 2015 byl pak s ESO zahájen stávající projekt, v rámci kterého ESO předala ČR do desetiletého užívání (s možností prodloužení) dalekohled E152, který byl odstaven z provozu před více než 17 lety a hrozilo, že bude zbourán. ČR navrhla jeho opravu, modernizaci a automatizaci s tím, že dalekohled bude využit v programu PLATOSpec, který je zaměřen na hledání exoplanet. Modernizace dalekohledu nebyla vůbec jednoduchá, některé mechanické komponenty experti dokonce převezli na opravu do ČR. Na více než padesát let starém zařízení bylo nutné vyměnit řídicí systémy, počítače, čidla, senzory nebo motory. Na projekt přispěl Astronomický ústav AV ČR a také MŠMT.

Slavnostní inaugurace dalekohledu na observatoři La Silla se zúčastnil vedoucí projektu Dr. Petr Kabáth z Astronomického ústavu AV ČR, velvyslanec ČR v Chile Pavel Bechný, ex prezident Astronomického ústavu AV ČR Petr Heinzel, zástupce firmy ProjectSoft Zdeněk Bardon (mj. také fotografický ambasador ESO a čestný člen Mezinárodní astronomické unie) a také Svatopluk Civiš z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Přítomen byl rovněž ředitel observatoře ESO Ivo Saviane.

Na „oživení“ dalekohledu spolupracovali čeští astronomové s chilskými a německými kolegy, se kterými vytvořili konsorcium. Chilská strana se podílela především na výrobě spektografu, který byl do dalekohledu umístěn. Práce na vývoji nového, vylepšeného spektografu bude dále probíhat.

V rámci inaugurace se konala přímo od dalekohledu on line tisková konference s Astronomickým ústavem AV ČR, na které v úvodu vystoupil z ČR ředitel Michal Bursa, a následně se s příspěvky připojili všichni hosté z observatoře La Silla v Chile. Bylo oceněno úsilí všech, kteří se na projektu modernizace dalekohledu podíleli, a bylo konstatováno, že pro ČR se díky novému dalekohledu otevírají nové možnosti v oblasti pozorování vesmíru a zapojení do vesmírných programů. První etapa, která znamenala uvedení dalekohledu do provozu, skončila, a nyní začíná etapa druhá, ještě důležitější, která bude představovat udržení dalekohledu v provozu a zejména také zpracování a využití získaných dat. I v této etapě bude pokračovat vědecká spolupráce mezi ČR, Chile a SRN, přičemž vedle Astronomického ústavu AV ČR se do aktivit zapojí také Masarykova univerzita v Brně. Na straně Chile jsou to Katolická univerzita a Univerzita Adolfa Ibáñeze v Santiagu a za SRN skupina německých vědců.

Akci byla věnována nemalá publicita v ČR prostřednictvím tiskové konference pořádané Astronomickým ústavem AV ČR. Vyšlo i několik článků v internetových HSP.

Novinky.cz

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-v-chile-uvadeji-do-provozu-dalekohled-ovladany-z-ondrejova-40415549

 

ČT24

Čeští astronomové v Chile zmodernizovali dalekohled. Pomůže jim v hledání „druhé Země“ — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Záznam tiskové konference: https://youtu.be/FXtEY4V9yI4

Galerie


La Silla