português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: GK Sao Paulo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odkaz Francisca Valdomira Lorenze v Rio Grande do Sul

Dne 18. března 2019 navštívila vedoucí generálního konzulátu ČR v São Paulu, Pavla Havrlíková, a honorární konzul ČR v Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo, město Dom Feliciano, kde žil Francisco Valdomiro Lorenz, český rodák ze Zbyslavi na Čáslavsku, polyglot, esperantista, učitel, spisovatel a autor řady slovníků a dalších publikací.

V doprovodu starosty města, Clenia Boeiry da Silva a dalších radních,  společně navštívili památník FVL, který v roce 2014 odhalil tehdejší velvyslanec Ivan Jančárek a  generální konzul Pavel Procházka.  Přijali rovněž pozvání do Casa da Cultura Polonesa, kde se nachází knihovna FVL, obsahující řadu svazků Lorenzova velmi rozsáhlého díla. Dalším místem návštěvy  byl Lorenzův  dům, rovněž také bývalá lékárna, kde  působil a kde později žil jeden z jeho synů s rodinou, stejně jako mateřskou školu, nesoucí jméno tohoto českého krajana.

V rozhovoru na prefektuře hovořil starosta Boeira da Silva o rozvoji města, jehož ekonomická aktivita byla donedávna založena na tabákové monokultuře. V uplynulých dvou letech město vsadilo na diverzifikaci a postupně se soukromý sektor začal přeorientovávat na biopomeranče, hroznové víno a také pěstování oliv, na které jsou v lokalitě příznivé podmínky.

Starosta vyjádřil zájem o další rozvíjení tématu Francisca Valdomira Lorenze, a to přímou spoluprací s městem Vrdy, kam rodné město FVL Zbyslav spadá. Požádal Generální konzulát São Paulo o zprostředkování předání návrhu Memoranda o porozumění, které by vztahy obou měst formalizovalo. Vedoucí generálního konzulátu v této souvislosti připomněla, že v roce 2018 byla místní knihovna ve Vrdech přejmenována na Knihovnu FVL a v Čechách zároveň vyšla dvojjazyčná verze (čeština-esperanto) o životě toho významného Čecha v Brazílii.

Na žádost starosty přislíbila vytvořit v knihovně v Dom Feliciano „český koutek“, který by obsahoval portugalské překlady českých autorů.

Návštěva obou českých přestavitelů byla medializována v místním tisku.

https://www.domfeliciano.rs.gov.br/portal/noticias/0/3/1263/C%C3%B4nsul-tcheca-visita-Dom-Feliciano

https://m.youtube.com/watch?v=uW5M15Hbx18

Galerie


20190318-dom-feliciano