português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Ministerstvo zahraničních věcí
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Brazílie mění postoj k účasti zahraničních firem v licitacích a tendrech

Brazílie podala Světové obchodní organizaci návrh na větší otevření svého systému výběrových řízení na veřejné zakázky pro zahraniční subjekty. V praxi se čekává, že během zadávacích řízení budou mít zahraniční společnosti stejné výchozí podmínky jako lokální firmy.

Brazilský trh je známý svou protekcionistickou politikou, která z něj ve světle fiskálních praktik i složitých registrací činí relativně těžký trh pro vstup zahraničních společností. To by však mohla změnit iniciativa současné vlády na uzavření Dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement/GPA) v rámci Světové obchodní organizace (WTO), jejímž signatářem je i Česká republika. Brazílie předložila seznam položek, na něž se dohoda může vztahovat; jedná se o akvizice produktů, najímání služeb a realizaci veřejných prací.  

Ačkoliv byly některé strategické tendry a licitace v minulosti určeny i zahraničním zájemcům a takto koncipovány, v praxi bylo často nemožné se některých řízení účastnit v rámci stanovených termínů z důvodu zajištění obšírné dokumentace, nutných zápisů u oborových komor, atd. Největší změna nyní spočívá v upuštění od nutného požadavku, aby zahraniční společnosti měly v místě svého zástupce. Tyto a jiné nároky bude nutné splnit ex post v případě získání strategické zakázky. Další změny by se měly týkat dokumentace, jež bude mezi členy dohody vzájemně uznávána.  

Zájem o začlenění do vícestranné dohody zaštítěné Světovou obchodní organizací byl oficiálně oznámen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2020. Podle ministra financí Paula Guedese se jedná o příležitost, jak v rámci různých opatření zařadit Brazílii mezi „první ligu“ a současně zvýšit efektivitu boje s vnitrostátní korupcí rozšířením konkurenčního prostoru. Přijetí nezbytných opatření a diskuzi o celé problematice zpomalila probíhající pandemie nákazy Covid-19, ale také volby do městských zastupitelstev, které se konaly na podzim.

Souběžně byl senátem schválen nový zákon týkající se licitací a tendrů, jejichž cílem je ulevit přetíženému byrokratickému systému a zároveň začlenit do veřejných zakázek různé aspekty, jež povedou k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Navíc budou vybraní dodavatelé u zakázek nad 200 mil. BRL muset do šesti měsíců integrovat protikorupční programy v rámci svých aktivit.

Ačkoliv stávající začlenění stále není zcela dostatečně ošetřeno a vyžaduje více zákonodárné iniciativy ze strany vlády, jedná se o optimistický signál pro zahraniční investory i místní podnikatelské subjekty: naplňování liberalizačního projektu současné vlády, potenciální navýšení brazilského exportu, přilákání zahraničního kapitálu, jehož objem dramaticky klesá, a zdůraznění důležitosti mezinárodní integrace. Ze střednědobého hlediska se bude jednat o důležitou pružinu při realizaci strategických tendrů na modernizaci a obnovu infrastruktury země, jako je např. dlouho diskutovaný zákon o regulaci vodovodních a komunálních služeb.

Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát ČR v São Paulu.