português  česky 

rozšířené vyhledávání

Poptávky, veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách  jsou publikovány na webových stránkách vlád jednotlivých států (např. stát Rio de Janeiro www.governo.rj.gov.br , stát São Paulo www.sp.gov.br apod.), či federálních ministerstev (např. ministerstvo dopravy www.transportes.gov.br , ministerstvo zemědělství www.agricultura.gov.br apod.); stejně jako v případě příslušných státních institucích (např. ANEEL - národní agentura pro elektrickou energii www.aneel.gov.br ). Informace jsou zpravidla v subkapitolách licitações - soutěže, popř. obras públicas - veřejné práce.

Ústava v článku 37, odstavec XXI, řeší režim zadávání veřejných zakázek ustanovením, podle kterého veškeré práce, služby, nákupy a prodeje státu, jeho institucí a jejich poboček (na federální, státní nebo místní úrovni) musí být provedeny formou veřejné soutěže za podmínek, které budou pro všechny přihlášené strany rovnocenné. Každý kontrakt musí také obsahovat způsob platby v takové formě, jak to bylo v návrhu přihlášené strany uvedeno. K provádění tohoto ustanovení ústavy byl r. 1993 schválen federální zákon č. 8666 o provádění veřejných soutěží, který dále rozvádí všeobecné podmínky soutěží, jejich kategorie, vedení, rozhodování a uzavření kontraktu s vítězem soutěže. Pro přihlášení se do soutěže je vhodné využívat místních zástupců, kteří mají  o podmínkách soutěží detailní znalost.

Podmínky k registraci společností, které mají zájem se zúčastnit konkurzů pravidelně vyhlašovaných městy a státy federace, jsou uváděny v oficiálních denících těchto států. Tendrů se mohou často účastnit pouze brazilské právní subjekty.

Zdroj: ZÚ Brasília