português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Generální konzulát ČR v Sao Paulo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Brazílie: Pokračování projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA)

Projekt na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) bude v Brazílii pokračovat také v letošním roce. Dne 3. března 2023 podepsal generální konzul M. Sklenka smlouva o realizaci PROPEA s brazilským poskytovatelem služeb, firmou Evolver Solutions Ltda. V rámci programu PROPEA bude GK Sao Paulo poskytovat prostřednictvím partnerské brazilské společnosti vybrané služby ekonomické diplomacie českým firmám, které působí v Brazílii nebo se na vstup na brazilský trh připravují.

Cílem programu PROPEA je zejména poskytnout českým firmám kvalitní služby při vstupu na brazilský trh a snížit s tím rizika spojená rizika.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro české firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní škála služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  1. zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  2. zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  3. uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  4. zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  5. zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  6. vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  7. zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (např. příprava marketingového plánu)
  8. podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  9. využití technického zázemí
  10. zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

V případě zájmu o uvedené služby v Brazílii je možné kontaktovat přímo zástupce externího poskytovatele služeb a domluvit se na konkrétních podmínkách spolupráce.
Evolver Solutions Ltda

PROPEA v Brazílii v roce 2023

PROPEA v Brazílii v roce 2023

Autor:  Mgr. Viktor Dolista, zástupce generálního konzula, generální konzulát ČR v Sao Paulu