português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke zdravotnímu pojištění u Pojišťovny VZP, a.s.

S novelizací zákona o pobytu cizinců s účinností ode dne 2. 8. 2021 byla v zákoně nově zakotvena povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP). Na webových stránkách PVZP najdete informace o komplexním pojištění pro cizince. Je zde i možnost toto pojištění uzavřít na dálku z ciziny: www.pvzp.cz/en

1/ Žádosti o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt podané po 2. 8. 2021

Před vyznačením dlouhodobého víza, příp. dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu cizinec předkládá velvyslanectví (před vyznačením víza):

  1. na prvních 90 dnů pobytu zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než PVZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u PVZP). Generální konzulát v takovém případě kontroluje obě pojistné smlouvy.

nebo

  1. na celou dobu pobytu zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče (smlouva uzavřena pouze s PVZP). Generální konzulát kontroluje pouze jednu pojistnou smlouvu.

2/   Dokládání pojistných smluv účastníky veřejného zdravotního pojištění

Na účastníky veřejného zdravotního pojištění, mezi které patří žadatelé o zaměstnanecké karty, modré karty, dlouhodobý pobyt vědeckého výzkumníka, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání apod. se povinnost cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní péče nevztahuje. Pojištění za ně dle zákona v ČR platí zaměstnavatel, takže tito cizinci překládají jako doposud pouze pojistnou smlouvu v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na dobu, než se na ně bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění (obvykle 40 dnů).

Tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, případně je jim zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC.