português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o druhopis matričního dokladu (rodného, oddacího a úmrtního listu)

Pokud jste původní matriční doklad ztratili, nemůžete jej nalézt, potřebujete např. rodný list svého rodiče či prarodiče, příp. z jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení druhopisu daného dokladu. Druhopis se vydává v případě, že daná osoba a událost je již v české matrice zapsána. Žádost o druhopis se zasílá do obce, v jejíž matriční knize je daná osoba vedena. Při podání žádosti je tedy důležité vyplnit, kdy a kde matriční událost nastala.

Druhopis matričního dokladu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v matričním dokladu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu.

K podání žádosti o druhopis matričního dokladu je třeba předložit:

  1. vyplněnou žádost o rodný, oddací či úmrtní list;
    (Jestliže žádost nepodáváte na konzulátě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem);
  2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (kopii pasu, nebo občanského průkazu) – tuto kopii prosím na znamení souhlasu s jejím založením na našem ZÚ podepiště;
  3. pokud nejste příbuzný osoby uvedené na matričním dokladu, přiložte vysvětlující dopis, proč druhopis tohoto dokladu potřebujete;
  4. uhraďte správní poplatek.

přílohy

301627 Asset #312931:Druhopis - com.etnetera.jnp.data.GenericFileData