português  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika

Uzavření manželství na generálním konzulátě

Uzavření manželství v Brazílii

Uzavření sňatku před orgány Brazílie se řídí právním řádem Brazílie. Podmínky pro sňatek cizince v Brazílii jsou v kompetenci příslušné brazilské matriky (tzv. "cartório"). Následující informace jsou pouze orientační. více ►

MANŽELSTVÍ - Zápis do zvláštní matriky

Pokud občan/-ka ČR hodlá uzavřít sňatek v Brazílii, je nutno konzultovat náležitosti přímo s příslušnou brazilskou matrikou, kde bude sňatek uzavřen či zaregistrován. Následně žádá o zápis manželství do zvláštní matriky. více ►

NAROZENÍ - Zápis do zvláštní matriky

Zápis narození dítěte, případně zápis narození dospělého občana ČR, se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR. více ►

Žádost o druhopis matričního dokladu (rodného, oddacího a úmrtního listu)

Pokud jste původní matriční doklad ztratili, nemůžete jej nalézt, potřebujete např. rodný list svého rodiče či prarodiče, příp. z jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení druhopisu daného dokladu. Druhopis se vydává v případě, že daná… více ►

ÚMRTÍ - Zápis matriční události občanů ČR do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR. více ►

Uznávání účinnosti rozhodnutí soudu cizího státu o rozvodu manželství Nejvyšším soudem České republiky

Rozhodnutí brazilských soudů o rozvodu manželství, je-li jeden z rozvedených manželů občanem ČR, je nutné nechat uznat Nejvyšším soudem ČR v Brně. Uznáním brazilského rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem ČR nabývá tento rozsudek účinnost pro… více ►