português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

NAROZENÍ - Zápis do zvláštní matriky

Zápis narození dítěte, případně zápis narození dospělého občana ČR, se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

ZÁPIS NAROZENÍ DÍTĚTE V BRAZÍLII DO ZVLÁŠTNÍ MATRIKY

 

Matriční události občanů ČR, tj. narození, úmrtí, sňatek, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky při Úřadu městské části brna Brno - střed. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Před žádostí o zápis narození dítěte do Zvláštní matriky Brno při Úřadu městské části města Brna a vystavení českého rodného listu, nemá-li dítě doklad o státním občanství ČR, je nutno podat žádost o osvědčení o státním občanství.

Obě žádosti, tj. o osvědčení o státním občanství dítěte a zápis narození, lze podat prostřednctvím zastupitelského úřadu ČR zároveň.   

K zápisu dítěte do zvláštní matriky je třeba předložit:

1. Doklad o státním občanství ČR dítěte. Nemá-li dítě dosud doklad o státním občantství ČR, je třeba podat Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR, jejíž součástí je Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a Prohlášení.

2. Žádost o zápis narození.

3. Brazilský rodný list dítěte opatřený apostilou a překladem do českého jazyka (soudním překladatelem a tlumočníkem v ČR,  případně požádat o ověření překladu zastupitelský úřad ČR).

4. U dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů. Pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá nejdříve o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky. U dětí narozených mimo manželství viz informace níže.

5. Doklad o státním občanství rodiče – občana ČR a jeho rodný list.

6. Doklad totožnosti žadatele, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem.

7. V případě, že žadatel žádá o zápis příjmení dcery v mužském tvaru, předloží Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru.

 

 

URČENÍ OTCOVSTVÍ

 

U dětí narozených mimo manželství do 1.1.2014 se při určení otcovství vychází z údajů zapsaných v brazilském rodném listu. V případě, že nedošlo k prohlášení otcovství na matrice v Brazílii a otec dítěte není uveden v brazilském rodném listu, činí se Zápis o určení otcovství před zastupitelským úřadem ČR.

 

 

DĚTI NAROZENÉ OD 1.1.2014

 

V případě, že rodiče dítěte narozeného od 1.1.2014 nejsou manželé a matkou dítěte není státní občanka ČR, občanka jiného členského státu EU (a Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska), nebo nemá trvalý pobyt v ČR, není možné požádat výše uvedeným postupem o osvědčení o státním občanství dítěte a o zápis narození.

Postup v této situaci nalezente v informacích o státním občanství: https://www.mzv.cz/saopaulo/cz/rozdeleni_pusobnosti/statni_obcanstvi/obcanstvi_cr_ditete_narozeneho_od_1_1.html