português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MANŽELSTVÍ - Zápis do zvláštní matriky

Pokud občan/-ka ČR hodlá uzavřít sňatek v Brazílii, je nutno konzultovat náležitosti přímo s příslušnou brazilskou matrikou, kde bude sňatek uzavřen či zaregistrován. Následně žádá o zápis manželství do zvláštní matriky.

ZÁPIS MANŽELSTVÍ DO ZVLÁŠTNÍ MATRIKY

 

Matriční události občanů ČR, tj. narození, úmrtí, sňatek, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky při Úřadu městské části brna Brno - střed. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Při žádosti o zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení českého oddacího listu je třeba předložit níže uvedené doklady:

  1. Žádost o zápis manželství;
  2. Brazilský oddací list opatřený apostilou a překladem do českého jazyka (od soudního překladatele a tlumočníka v ČR nebo požádat o ověření předloženého překladu na zastupitelském úřadě);
  3. Doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR, příp. osvědčení o státním občanství ČR), popř. vyplněné Prohlášení;
  4. Rodný list občana ČR, který uzavřel manželství;
  5. Je-li občan/-ka ČR rozveden/-a, rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci nebo oddací list předcházejícího manželství se zapsanou poznámkou o rozvodu;
  6. Je-li občan/-ka ČR vdova/vdovec, úmrtní list bývalého manžela;
  7. Doklad totožnosti žadatele (platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR. Pokud takový doklad žadatel nemá, platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem.
  8. Žádá-li žena o zápis příjmení v mužském tvaru, předloží Žádost o zápis příjmení po uzavření manželství v mužském tvaru.