português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství v Brazílii

Uzavření sňatku před orgány Brazílie se řídí právním řádem Brazílie. Podmínky pro sňatek cizince v Brazílii jsou v kompetenci příslušné brazilské matriky (tzv. "cartório"). Následující informace jsou pouze orientační.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V BRAZÍLII

V případě, že se jako občan/-ka ČR chystáte uzavřít sňatek v Brazílii, doporučujeme s dostatečným předstihem konzultovat náležitosti s příslušnou brazilskou matrikou (tzv. "cartório"). 

Jedním z dokumentů, který matriky v Brazílii běžně vyžadují od cizího státního občana k uzavření sňatku, je potvrzení o rodinném stavu. K tomuto účelu slouží Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

V případě, že se občan zdržuje v cizině, lze o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR.  Vysvědčení vydá matrika v ČR podle místa trvalého pobytu, příp. posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt  občan ČR nikdy neměl, vydá tento doklad Úřad městské části Praha 1.

K dalším dokumentům, k jejichž předložení může být cizinec vyzván je:

- platný cestovní doklad

- je-li osoba rozvedena, doklad o rozvodu předchozího manželství, ddací list

- je-li osoba vdova/vdovec, úmrtní list manžela/-ky.

 

Pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tvz. apostilou. Další informace o apostile naleznete v oddílu Ověřování.

Brazilské úřady vyžadují běžně u překladů cizích veřejných listin, aby byly vyhotoveny překladatelem uznaným soudem v Brazílii, (tzv. "tradutor/-a juramentado/-a"). Další informace o překladech naleznete v oddílu Překlady.