português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ÚMRTÍ - Zápis matriční události občanů ČR do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Při žádosti o zápis úmrtí a vystavení českého úmrtního listu je třeba předložit následující dokumenty:

  1. zápis o úmrtí (pdf, 41kB);
  2. superlegalizovaný brazilský úmrtní list s úředním překladem do jazyka českého;
  3. protokol o ohledání v případě, že bylo připojeno potvrzení úřadu cizího státu o tom, že úmrtní list nebyl vydán;
  4. doklad o státním občanství ČR zemřelého.
    K žádosti je dále nutné předložit následující doklady, jsou-li k dispozici:
  5. český rodný, resp. oddací list zemřelého;
  6. doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
  7. lékařská zpráva – list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva – písemné oznámení lékaře;
  8. průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR je zemřelý registrován.


Předložení úmrtního listu nelze prominout. Nelze-li úmrtní list obstarat, lze ve výjimečných případech úmrtní list nahradit lékařskou a policejní zprávou o úmrtí. Státního občana ČR může prohlásit za mrtvého pouze soud ČR. Zápisy do knihy úmrtí zvláštní matriky v Brně se na základě soudního rozhodnutí o prohlášení za mrtvého neuskutečňují.

přílohy

Zadost_o_zapis_umrti_1 33 KB PDF (Acrobat dokument) 14.5.2009