português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Brazílie v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby GK Sao Paulo je +55 (11) 98473-2905.
Toto číslo prosím využívejte pouze v opodstatněných případech nouze.

E-mail: saopaulo@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek:  8:00 - 16:00 h s výjimkou českých státních svátků.
Otevírací doba konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí – pátek:  8:00 - 12:00 h (Pouze po předchozím objednání!)

Postup v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu:

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení cestovního pasu během Vašeho pobytu v Brazílii, postupujte následovně:

  1. kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste,
  2. kontaktujte náš zastupitelský úřad; v případě, že nemáte k dispozici žádný průkaz totožnosti (platný občanský průkaz), sdělte nám za účelem urychlení procesu řešení Vaší záležitosti následující správné a úplné údaje o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou nezbytné pro ověření Vaší totožnosti: jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, plná jména rodičů, jejich data a místa narození,
  3. obstarejte si 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm,
  4. osobně se dostavte na náš zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena,
  5. připravte si finanční částku v reálech odpovídající správnímu poplatku 400 Kč. Poplatek je odpuštěn v případě předložení protokolu policie o odcizení Vašeho cestovního dokladu.

 V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

Společnost Western Union je díky četnosti svých poboček na území ČR i v cizině a rychlému převodu finančních prostředků do ciziny jedním z nejlepších řešení pro občany, kteří na území Brazílie ocitnou v nouzi bez finančních prostředků. Finance zaslané vašimi příbuznými či přáteli můžete mít k dispozici v řádu desítek minut. Na stránkách www.moneytransfer.cz je uveden seznam poboček s pracovní dobou na území ČR. Síť poboček Western Union ve světě, jejich adresy a provozní dobu lze nalézt na www.westernunion.com. Peníze zaslané z ČR prostřednictvím Western Union lze v Brazílii vyzvedávat v řetězci bank Banco do Brasil.