português  česky 

rozšířené vyhledávání

Správní konzulární poplatky

Správní konzulární poplatky se hradí v měně brazilský reál (BRL) ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků.

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti. Při podání žádosti poštovním stykem je třeba uhradit poplatek osobně nebo převodem na konzulární účet, včetně případně souvisejícího poštovného.  

Šeky ani platební karty nepřijímáme. 
 
Veškeré poplatky se hradí při podání žádosti s výjimkou poplatku za vydání cestovního pasu, který se hradí až při převzetí.

Výše správních poplatků za konzulární úkony je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb. Přepočet na brazilské reály se provádí vždy na začátku každého kalendářního měsíce v souladu s aktuálním kurzem české koruny vůči brazilskému reálu.