português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Občanství ČR dítěte narozeného od 1.1.2014 v případě, že rodiče nejsou manželé a pouze otec je občan ČR

Právní úprava týkající se občanství ČR dítěte narozeného od 1.1.2014 v případě, že rodiče nejsou manželé a matkou dítěte není státní občanka ČR, občanka jiného členského státu EU (a Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštenska) nebo s trvalým pobytem v ČR.

 

 1. Dle §7 odst. 2 zákona o státním občanství č. 186/2013 Sb

 

nabývá v tomto případě dítě státní občanství ČR dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Instituce zpracovávající DNA-testy nabízí zpravidla 2 formy DNA-testů, pro osobní potřebu a formou znaleckého posudku. Znalecký posudek lze doložit i dodatečně. Pak dítě nabývá státní občanství zpětně ke dni souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně ke dni narození, pokud bylo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učiněno před narozením dítěte.

Znalce oprávněné provádět pro DNA-testy, resp. zpracovávat znalecké posudky, můžete nalézt na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

Jedná se například o následující instituce:

 

GENERI BIOTECH s.r.o.

Machkova 587
Hradec Králové
500 11
Královehradecký
495056353, 604230532
info@generi-biotech.com

Genomac International, s.r.o.

Hošťálkova 42
Praha 6
169 00
Hlavní město Praha
226203530
info@genomac.cz

Laboratoř forenzní genetiky,spol. s r.o.

Tvrdého 2a -provoz 1 // Opavská 39/962 -provoz 2
Brno // 70800 Ostrava-Poruba
662 99
Jihomoravský
543185811, 725805247
jiri.mysinsky@gmail.com

Laboratoře AGEL a.s.

Revoluční 2214/35
Nový Jičín
741 01
Moravskoslezský
556416164
sekretariat@lag.agel.cz

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32
Praha 2
121 08
Hlavní město Praha
224964111
office@lf1.cuni.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Hlavní město Praha
224962020
urbanova.veronika@vfn.cz

NEBO

 

2. Dle §28 zákona o státním občanství ČR č. 186/2013 Sb  č. 186/2013 Sb.

může zákonný zástupce na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství či brazilského rodného listu dítěte, kde je zapsán otec, požádat o udělení státního občanství. Žádost je třeba podat ve lhůtě 1 roku ode dne narození dítěte. Žádost posuzuje Ministerstvo vnitra ČR a zohlední při ní,

a) zda-li otec žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu

b) zda-li se podílí na výchově dítěte a

c) plní vyživovací povinnost vůči dítěti.