português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření veřejných listin apostilou

Brazílie přistoupila k Haagské úmluvě o apostile a s platností od 14. srpna 2016 zavedla ověření veřejných listin tzv. apostilou. K tomuto datu se ruší požadavek vyššího ověření, tzv. superlegalizace.
 

1) Ověření brazilských veřejných listin za účelem jejich použití v ČR

Pro použití brazilské veřejné listiny v České republice je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tvz. apostilou, kterou vydávají brazilské orgány.

Seznam autorizovaných notářství vydávajících apostilu v jednotlivých státech Brazilské federace naleznete na stránkách CNJ (Conselho Nacional de Justiça, tj. Národní rady pro spravedlnost) www.cnj.jus.br

http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/cartorios-autorizados

Každé z autorizovaných notářství může vydat apostilu k veřejné listině vydané v jakémkoli státě Brazilské federace.

Pozn.: Pro použití listiny v ČR je zpravidla nutno ji opatřit překladem do českého jazyka, vč. apostily, provedeným soudním překladatelem v České republice či překladem ověřeným na zastupitelském úřadě ČR.


2) Ověření českých veřejných listin za účelem jejich použití v Brazílii

Pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tvz. apostilou, kterou v ČR vydává Ministerstvo zahraničních věcí.

Pozn.: U některých dokumentů je před vydáním apostily nutno zajistit legalizační doložku úřadu nadřazeného vydávajícímu orgánu.

Další podrobnosti k postupu při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině naleznete na stránkách MZV www.mzv.cz

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html