português  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace ke vstupu a pobytu v ČR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pozastavení výkonu vízové agendy na Generálním konzulátu ČR v Sao Paulu

mapa_konzularni_jurisdikce

V návaznosti na ochranná opatření, která byla v Brazílii přijata vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, byla na Generálním konzulátu České republiky v Sao Paulu vízová / pobytová činnost s platností od 22. 5. 2020 zcela pozastavena,… více ►

Kontakty a mapy pracovišť OAMP MV ČR a Služby cizinecké policie

Zde naleznete odkazy na webové stránky Ministerstva vnitra ČR obsahující mapu pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie ČR a informační publikace pro cizince. více ►

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů k žádostem o schengenské vízum

Komise Evropské unie schválila seznam podpůrných dokumentů, které předkládají žadatelé o schengenské vízum ve třetích zemích. Zde naleznete harmonizovaný seznam (v angličtině) podpůrných dokumentů k žádostem o schengenské vízum podávaným v… více ►

Poučení pro žadatele o udělení víza

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno… více ►

Prostředky k pobytu na území České republiky

valor_minimo

Dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.) se zajištění prostředků k pobytu na území prokazuje, není-li dále stanoveno jinak, předložením peněžních prostředků alespoň ve výši: více ►

Informační portál Ministerstva vnitra ČR pro cizince

Generální konzulát České republiky sděluje, že existuje nový informační portál Ministerstva vnitra ČR pro cizince, kde se nachází podrobné poučení pro žadatele o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty a pokyny pro studenty, školy, ubytovatele a… více ►

Celní správa České republiky - informace pro cestující

celni_sprava

Množstevní limity pro dovoz a vývoz zboží v letecké přepravě ze/do zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. více ►