português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Generální konzulát ČR v Sao Paulo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR v září 2022

Datum konání senátních voleb bylo stanoveno na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Hlasování při volbách do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky a na generálním konzulátě v Sao Paulu probíhat nebude.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (část 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Volby do Senátu Parlamentu ČR (dále jen „Senát“) upravuje Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Dle článku 16 Ústavy a ustanovení § 56 volebního zákona má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona). Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na generálním konzulátě hlasování probíhat nebude.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči registrovaní při Generálním konzulátu ČR v Sao Paulu mohou požádat o vydání voličského průkazu a to podáním v listinné nebo v elektronické podobě doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 16. září 2022) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin). Úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na webových stránkách ministerstva vnitra.