b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Formulari zahtjeva

Fromulare zahtjeva za vizu ili odobrenje za boravak također je moguće preuzeti u konzularnom odjeljenju Ambasade svaki radni dan od 9h do 13h.
 

Zahtjev za Zaposleničku kartu - Zapošlenička karta (PDF, 551 KB)


Zahtjev za odobrenje dugoročnog/trajnog boravka - Dugoročni/trajni boravak (PDF, 809 KB)


Zahtjev za dugoročnu vizu (iznad 90 dana) - Dugoročna viza (PDF, 527 KB)


Potvrda o smještaju - smještaj (PDF, 490 KB)

Napomena:  Potvrda o smještaju mora sadržavati informacije o zakupodavcu: ime, broj lične karte i njogovo/njeno trajno prebivalište. Nije dovoljno u potvrdi navesti samo podatke o iznajmljivanju stana.


Zahtjeve za schengensku vizu (do 90 dana)

Zahtjeve za schengensku vizu