b/s/h  česky  english 

Napredna pretraga

Informacije o vizama

Djelimično obnavljanje rada viznog odjela

Ambasada Republike Češke u Sarajevu započela je 11. 5. 2020. postepeno obnavljanje aktivnosti u vezi viza / boravka, za sada u ograničenim kategorijama razloga putovanja, koje su utvrđene odlukom Vlade Republike Češke. više ►

Izmjena viznog zakona

Dana 2. februara 2020. stupa na snagu izmjena viznog zakona. Navodimo neke od izmjena koje se tiču i predaje zahtjeva za Schengen vizu, a koje će biti ažurirane i u odgovarajućim člancima. više ►

Popunjeni kapaciteti termína za podnošenje zahtjeva za zaposleničku kartu za mjesec januar i februar 2020

Ambasada Republike Češke u Sarajevu obaveštava da se zbog popunjenosti kapaciteta u periodu od januara do februara 2020. godine privremeno obustavlja dodjela termina u svrhu podnošenja zahteva za dugoročne vize u svrhu poslovanja i zaposleničke… više ►

Zakazivanje termina za predaju zahtjeva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Termin za podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu borakva je neophodno unaprijed dogovoriti i to isključivno slanjem e-maila na adresu: visa_sarajevo@mzv.cz. više ►

Uvođenje kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe

Vláda Republike Češke donijela je odluku o uvođenju kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe. više ►

Vodič za gradjane trećih zemalja koji planiraju dugoročno boraviti u Republici Češkoj

Za gradjane trećih zemalja koji planiraju u Republici Češkoj boraviti duže od 90 dana, te tražiti dugoročnu vizu ili dugoročni boravak, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke pripremilo je interaktivni vodič u svrhu njihovog planiranja… više ►

Informacije za podnosioce zahtjeva za zaštitu ličnih podataka

Ambasada ČR u Sarajevu informiše o obavezama podnosioca zahtjeva u vezi sa zaštitom ličnih podataka. više ►

Praznici Republike Češke

U danima državnih i ostalih praznika Ambasada Republike Češke u Sarajevu neradi, kao što i ostale državne institucije Republike Češke. Češki praznici su sljedeći: više ►

Formulari zahtjeva

Fromulare zahtjeva za vizu ili odobrenje za boravak također je moguće preuzeti u konzularnom odjeljenju Ambasade svaki radni dan od 9h do 13h. više ►

Bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine

Od dana 15. decembra 2010. godine za državljane Bosne i Hercegovine, nosioce biometrijskih pasoša, na snazi je bezvizni režim za Schengenski prostor. više ►

Schengenski informacijski sistem

Informacije o drugoj generaciji schengenskog informacionog sistema - SIS više ►

Lokalne nadležnosti predstavničkih ureda u uređivanju viza i boravišnih dozvola.

Vizni kodeks, koji je na snazi od 05. 04. 2010., uveo je značajne izmjene u organizaciji lokalnih nadležnosti za obradu zahtjeva za pojedine schengenske vize. više ►

Upute za posjednike vize tipa D (iznad 90 dana)

Pravo na slobodu kretanja u Schengen prostoru. više ►

Zdravstveno putno osiguranje

Informacije o zdravstvenom putnom osiguranju više ►