b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Lokalne nadležnosti predstavničkih ureda u uređivanju viza i boravišnih dozvola.

Vizni kodeks, koji je na snazi  od 05. 04. 2010., uveo je značajne izmjene u organizaciji lokalnih nadležnosti za obradu zahtjeva za pojedine schengenske vize.
 
 

Zahtjev za pojedine schengenske vize, tj. kratkoročnu vizu za boravak do 90 dana (C viza), stranac podnosi u ambasadi, odnosno u konzularnom odjeljenju,  gdje ima prebivalište (tj., npr., u držvi čiji je državljanin, ili u državi svog trajnog boravka, ili u državi koja mu/joj je izdala putnu ispravu.), ili u konzularnom odjeljenju gdje ima dugoročni boravak.

 

U slučaju da se ambasadi sa zahtjevom za schengensku vizu obrati  stranac koji je legalno kratkoročno u zemlji u kojoj je ambasada smještena, a taj stranac u toj zemlji nema prebivalište ili dugoročni boravak, ambasada može razmotriti mogućnost prihvatanja tog zahtjeva, i to na osnovu propisno obrazloženog objašnjenja, koje će podnositelj zahtjeva pružiti ambasadi. Ukoliko ambasada smatra da je obrazloženje podnositelja zahtjeva za vizu nezadovoljavajuće, zahtjev neće prihvatiti.

Zahtjev za dugoročnu vizu ili dugoročni (trajni) boravak u ambasadi mogu podnijeti oni koji su državljani zemlje u kojoj je ambasada smještena, odnosno zemlji koja im je izdala putnu ispravu, odnosno zemlji u kojoj imaju dozvolu za dugoročni ili trajni boravak.