b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Zdravstveno putno osiguranje

U svrhu zahtjeva za izdavanje kratkoročne (schengen) vize potrebno je priložiti potvrdu o zdravstvenom putnom osiguranju, koje pokriva sve nezgode koje bi mogle nastati tokom boravka vezano s repatrijacijom  iz zdravstvenih razloga ili u vezi hitne medicinske pomoći, bolničkog liječenja ili smrti.
 

Pri zahtjevu za izdavanje vize za više ulazaka (MULT) potrebno je priložiti dokaz da  se posjeduje osiguranje za prvi ulazak, a na formularu zahtjeva potrebno je potpisati izjavu da se svjesno obaveze da se posjeduje zdravstveno putno osiguranje i za naredne ulaske.

Osiguranje mora biti važeće na prostorima svih zemalja Schengena i pokrivati cijelo razdoblje boravka ili tranzita. Minimalna novčana pokrivenost mora biti 30 000 EUR.

Službenim pozivom, ovjerenim od strane Službe policije za strance, osiguranje se dokumentuje jedino na prostoru Češke Republike. Zato je neophodno priložiti osiguranje za cijeli schengenski prostor u skladu s navedenim dispozicijama.

Ovo osiguranje se može kupiti u nekom od osiguravajućih društava koja su ovlaštena za davanje takvog osiguranja na prostoru Češke Republike ili u drugim državama članicama EU/ država vezanih ugovorom o Evropskom gospodarskom prostoru, ili u matičnoj zemlji.

Ukoliko je osiguranje kupljeno u inostranstvu, prilaže se i ovjeren prijevod ugovora o osiguranju i opći uslovi osiguranja  na češki jezik. Također, na zahtjev se prilaže i dokaz o uplati premije za osiguranje za cijeli traženi period boravka.

Više informacije na: Ministarstvo vanskih poslova Republike Češke