b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Zakazivanje termina za predaju zahtjeva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Termin za podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu borakva je neophodno unaprijed dogovoriti i to isključivno slanjem e-maila na adresu: visa_sarajevo@mzv.cz.
 

PAŽNJA! Za zahtjeve za zaposleničku kartu i dugoročnu vizu u poslovne svrhe od 1.1.2021. godine vrijedi kvota (450 zahtjeva na 12 mjeseci).

Zahtjevi za dugoročnu vizu i boravak sa ostalom namjenom (npr. sport, studiranje, spajanje rodbine, naučno istraživanje) moguće je poslati e-mailom redovno.

Važi pravilo: jedan e-mail = jedan podnosilac zahtjeva/termin, sa izuzetkom kod maloljetne djece, koja će zahtjev za boravišnu dozvolu predavati zajedno sa svojim zakonskim zastupnikom. Termin za maloljetnu djecu je moguće zakazati u okviru e-maila kojim zakonski zastupnik zakazuje termin za predaju zahtjeva za boravišnu dozvolu.

Upozoravamo, da pokušaji slanja velikog broja registracija pomoću softverskih alata mogu biti antispamovim osiguranjem domene mzv.cz sa ciljem osiguranja funkcionalnosti sistema za sve podnosioce zahtjeva posmatrani kao spam, zbog čega se takve registracije neće uzimate u razmatranje.

E-mail zahtjevi za zakazivanje termina za predaju zahtjeva će biti svrstani u nizu prema datumu, satu, minuti i sekundi prispjeća u poštansko sanduče (inbox). Ambasada ni na koji način neće mijenjati ili uticati na redoslijed pristiglih e-mailova. Dodjeljeni termini su fiksni, neće biti podložni promjenama, niti od strane podnosioca zahtjeva, niti od strane Ambasade.

E-mail mora sadržati obavezne podatke (bez ovih podataka, e-mail će biti odbačen i neće se dalje obrađivati):

  1. ime, prezime, datum rođenja podnosioca zahtjeva,

  2. broj putne isprave

  3. svrha dugoročne vize / boravka

  4. kontakt podaci (telefon i e-mail)

  5. sken stranice putne isprave sa ličnim podacíma i fotografijom podnosioca zahtjeva (u formatu jpg, .pdf, tif).

    Potvrda termina – Ambasada Republike Češke u Sarajevu će putem e-maila odgovarati da je primila zahtjev i odrediti termin da se donese dokumentacija i podnese zahtjev za vizu/boravak.  Na taj e-male podnositelj zahtjeva ne odgovara, već sa isprintanim e-mailom koji potvrdjuje ugovoreni termin podnošenja zahtjeva i kompletnom drugom dokumentacijom  dolazi u zakazanom terminu u Ambasadu Republike Češke u sarajevu (Franjevačka 13, Saraejvo). U slučaju popunjavanja kvota za podošenje zahtjeva za zaposleničku kartu ili dugoročnu vizu u poslovne svrhe, podnosioc zahtjeva će dobiti automatski odgovor i mora svoj zahtjev ponovo poslati, nakon otvaranja sistema za zakazivanje termina za sljedeći dvomjesečni period (termin će uvijek biti objavljen na web stranici diplomatskog predstavništa)

    U slučaju da podnosilac zahtjeva ne može doći u zakazano vrijeme, mora zakazati novi termin za predaju zahtjeva slanjem novog e-maila. Ambasada neće odgovarati na molbe za promjenu zakazanog termina.