b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Izmjena viznog zakona

Dana 2. februara 2020. stupa na snagu izmjena viznog zakona. Navodimo neke od izmjena koje se tiču i predaje zahtjeva za Schengen vizu, a koje će biti ažurirane i u odgovarajućim člancima.

 

  • postoje manje izmjene u fomularima za Schengen vizu – aktualni formular se može preuzeti       ovdje (kliknite na https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visa_form/index.html

  • naknada za građane zemalja sa kojima EU ima zaključen sporazum o olakšicama (uključujući BiH) ostaje 35 eura (plaća se u BAM bankovnim prijenosom), ali uvodi se veća naknada za podnošenje zahtjeva za Schengen vizu za državljane trećih zemalja koje nemaju sporazum o olakšicama sa EU - 80 eura, djeca od 6-12 godina plaćaju 40 eura

  • zahtjev se može podnijeti do 15 dana prije putovanja; ako bude kasnije podnešen, konzulat ima pravo da ga odbije

  • rok za obradu zahtjeva ostaje 15 dana, a može se produžiti samo jednom na 45 dana