b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Informacije za strance – obaveza završavanja adaptaciono - integracijskih kurseva

Svaki stranac kojem je izdata dozvola za dugoročni boravak za Republiku Češku od 1. 1. 2021. godine, i svaki stranac kojem je nakon ovog datuma izdata dozvola stalnog boravka bezuslovno prethodnog boravka na teritoriji, dužan je završiti adaptaciono-integracijski kurs u roku od jedne godine od datuma preuzimanja boravišne dozvole.
 

Ovaj se kurs ne odnosi na odredjene kategorije dugoročnih boravaka (npr. za studiranje, investicije, zaposleničke i plave karte u okviru vladinih programa, itd.) i kandidate mladje od 15 i starije od 61 godine, gradjane EU i njihove porodice.

Više informacija možete pronaći ovdje.