b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Uvođenje kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe

Vláda Republike Češke donijela je odluku o uvođenju kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe.

 

Vlada Republike Češke sa učinkom od 1.9.2019 godine, u sklopu potrebe za obezbjeđivanjem radne snage za češko tržište rada i s tim u vezi koncepta ciljane ekonomske migracije, je odlučila o uvođenje kvota za prijem zahtjeva za zaposleničke karte i dugoročne vize u svrhu poduzetništva.

Za Ambasadu Republike Češke u Sarajevu je od 1 .1. 2021 utvrđena maksimalna godišnja kvota 450 zahtjeva za zaposleničke karte i 8 zahtjeva u svrhu poduzetništva. Kvote će biti ravnopravno raspoređene tokom 12 mjeseci. Za svaka 2 mjeseca je predvidjeno 75 slobodnih mjesta za podnošenje zahtjeva za zaposleničke karte, koja će se dodjeljivati podnosiocima zahtjeva za termin, hronološki u skladu sa vremenom kada je zahtjev predan više informacija ovdje. U slučaju da se popuni kvota za odredjeni dvomjesečni period, zakazivanje termina će se obustaviti i ponovno započeti pred slijedeći dvomjesečni period a informacije o popunjavanju kvote zajedno sa tačnim datumom započinjanja novog zakazivanja za naredni period će biti objavljen na web stranici ambasade.

Također, za Bosnu i Hercegovinu  uveden je novi Program za Visoko kvalificirane radnike i Program za ključni i naučni kadar sa kapacitetom 60 zahtjeva za zaposleničke karte.

Navedene kvote nije moguće prekoračiti, tj. diplomatsko predstavništvo ne smije preuzeti više zahtjeva, nego što je predviđeno uredbom Vlade. Način zakazivanja termina je u skladu sa instrukcijama na web stranici diplomatskog predstavništa, cijenimo naznaku tipa zahtjeva u zaglavlju poruke.

Nalog podnošenje zahtjeva za dugoorčnu vizu ili boravišnu dozvolu u druge svrhe, osim gore spomenutih, ostaje nepromijenjen (studenti, spajanje porodica).