b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Koronavirus – Republika Češka

Vlada Republike Češke je 12. 3. 2020.  proglasila vanredno stanje zbog koronavirusa. Molimo, pratite aktuelne informacije na dole navedenim web stranicama.

Zbog brzog razvoja situacije, preporučujemo da pratite informacije na web stranicama:

 

BORAVAK STRANACA NA PROSTORU REPUBLIKE ČEŠKE S NEVAŽEĆIM VIZAMA NAKON PRESTANKA VANREDNOG STANJA

Odluka Vlade br. 198 u tački II utvrdjuje da stranci koji su se u trenutku proglašenja vanrednog stanja zakonito privremeno ili trajno nalazili u Republici Češkoj, tj.  na osnovu  važeće šengenske vize, dugoročne vize, boravišne dozvole ili 90-dnevnog  bezviznog režima ,  mogu boraviti u Republici Češkoj tokom cijelog trajanja vanrednog stanja - bez obzira na vrijeme isteka trajanja vize / boravka ili prekoračenja  90 dana bezviznog boravka.

Svaki stranac, s vizom ili bez vize, koji se tokom vanrednog stanja našao u gore navedenoj situaciji, ima pravo da ostane u Republici  Češkoj još 60 dana nakon prestanka djelovanja  vanredne situacije (tj. do 17. jula), a  do tada će njegov boravak na teritoriji biti legalan.

Stranac kojem su šengenska viza ili bezvizni boravak  istekli  za vrijeme vanrednog stanja ne trebaju  podnositi zahtjev policiji za strance za produženje boravka odnosno vize. Ovim osobama vize se neće produžavati niti će se izdavati naredba za izlazak. Svaki će stranac pri odlasku / odlijetanju dobiti u putnoj ispravi „izlazni pečat“, što će potvrditi zakonitost njegovog boravka u Republici Češkoj. Pečat s datumom izlaska biće ujedno i podatak o legalnosti boravka za nadležne organe zemalja preko kojih će stranac prolaziti na putu u svoju domovinu kako ne bi na bilo koji način bio kažnjen. Proceduru s izlaznim pečatom organi policijske službe za strance počinju primjenjivati od 4. maja.

Prijelazno razdoblje od 60 dana odnosi se i na dozvolu Ureda za rad, tj. vlasnici šengenskih viza u svrhu rada i zaposleničkih karata takođe se mogu baviti radnim djelatnostima.

Vlasnici dugoročnih viza ili dozvola boravka koji namjeravaju nastaviti studij, rad ili drugi dugotrajni boravak u Republici Češkoj podnose zahtjev za produženje boravak u mjestu  nadležnom odjelu OAMP MV.

Rješenjem Vlade br. 683 od 22. 6. ustanovljeno je da se razdoblje u kojem stranac ima pravo boravka na teritoriji Republike Češke s istekom vize produžava do 16. 9. 2020. godine.

PAŽNJA (!) Produženje boravka odnosi se samo na strance koji su boravili na teritoriji Republike Češke u periodu od 12. 3. do 16. 7. 2020. na osnovu:

a / vize za kratkoročni boravak u svrhu zaposlenja ili
b/ vize za kratkoročni boravak u svrhu sezonskih poslova ili
c / vize za boravak duži od 90 dana u svrhu sezonskih poslova, ili
d / vanredne radne vize


Prilog: RJEŠENJE VLADE ČEŠKE REPUBLIKE od 22. 6. 2020. br. 683 o donošenju mjera u vezi epidemiološke situacije u svijetu