b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Objava takmičenja za mlade na temu zaštite okoliša

„Kako se klimatske promjene manifestuju u mjestu gdje živiš?“ –
Objava umjetničkog takmičenja za mlade u Bosni i Hercegovini u vezi sa zaštitom okoliša.

 

Ambasade Francuske, Češke i Švedske u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuju umjetničko takmičenje za mlade u vezi sa ekološkim temama. Ova inicijativa ima za cilj pozvati sve mlade ljude, u cijeloj zemlji, da istraže svoje okruženje, da se edukuju o direktnim i indirektnim uticajima klimatskih promjena, i na kraju da se promoviše razmjena informacija među djecom.

Imajući u vidu da klimatska pitanja predstavljaju veliki izazov za regiju Zapadnog Balkana, počev od zagađenja zraka, degradacije tla, gubitka biodiverziteta pa sve do upravljanja otpadom, da nabrojimo samo neke, uvjereni smo da mladi mogu igrati ključnu ulogu u rješavanju ovih velikih pitanja. Stoga ovo takmičenje ima za cilj da mlade ljude učini akterima u kolektivnoj borbi protiv klimatskih promjena, da osnaži njihovu ulogu u javnoj debati kao i u uspješnom okončanju ekološke tranzicije naših društava, ne ostavljajući nikoga iza sebe.

U grupama od 2 do 4 djece, učesnici će imati zadatak da osmisle neki umjetnički prikaz (npr. fotografije, video zapisi, crteži, slike itd.) koji predstavlja njihovu vlastitu percepciju ekoloških problema i koji odgovara na sljedeće pitanje:

„Kako se klimatske promjene manifestuju u mjestu gdje živiš?“ –

Poljoprivreda, zagađenje zraka, vode, tla, šumske površine, upravljanje otpadom itd... Učesnici će moći izabrati temu koju žele obraditi, pod uslovom da odgovara gore navedenom pitanju.

Učesnici imaju rok najkasnije do 7. juna 2022. u 13:00 sati da pošalju svoj rad, uz kratku prezentaciju, i popunjen obrazac na adresu scac.sarajevo-amba@diplomatie.gouv.fr. Radove veće od 2MG slati putem We transfera. Napominjemo da će zbog logističkih ograničenja, učesnici morati poslati fotografiju ili video svojih radova ukoliko se radi o velikim formatima, tipa slika, skulptura ili nešto drugo. Radovi poslani nakon ovog datuma neće biti uzeti u obzir.

Uslovi za učešće su :
-   Imati između 13 i 19 godina;
-   Pohađati neku školsku ustanovu (osnovna, srednja škola) u Bosni i Hercegovini.

Ambasade Francuske, Češke i Švedske nagradiće tri pobjedničke ekipe na prijemu u francuskoj rezidenciji 23. juna 2022.

Za sva dodatna pitanja i informacije direktno nas kontaktirajte na scac.sarajevo-amba@diplomatie.gouv.fr

Jedva čekamo da vidimo vaše radove i da saznamo više o ekološkoj stvarnosti u vašim mjestima!

Prijavni obrazac (DOCX, 282 KB)