b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Studijski programi i stipendije CERGE-EI

CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education – Economics) je međunarodna ekonomska institucija osnovana od strane Karlovog univerziteta i Akademije nauka Republike Češke, koja spaja obrazovanje i vrhunske metode istraživanja u svim oblastima teorijske i empirijske ekonomije, uključujući oblasti vezane za ekonomski razvoj i javne politike.

Za akademsku godinu 2017/2018 CERGE-EI prima aplikacije za jednogodišnji magistarski program MA in Applied Economics (rok za prijave 31. 3. 2017) i doktorski program PhD in Economics (rok za prijave 30. 4. 2017).

Struktura PhD programa Ekonomija a Ekonometrija (PhD in Economics) stvorena je po uzoru na najbolje doktorske programe u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Program je namenjen studentima koji žele da se posvete radu u istaknutim akademskim institucijama, međunarodnim organizacijama ili savetodavnim organima državne uprave. Većina studenata je oslobođena plaćanja školarine i dobija stipendiju čiji iznos pokriva životne troškove vezane za studije. Diplomirani studenti dobijaju američku i češku titulu PhD iz oblasti ekonomije.

U okviru Magistarskog programa Primenjena ekonomija (MA in Applied Economics), samofinansirajućeg intenzivnog jednogodišnjeg programa nakon koga se dobija američka titula Master of Arts, CERGE-EI nudi specijalne stipendije Public Service Fellowship i Impact for Society Fellowship koje značajno snižavaju cenu programa. Nakon programa studenti su veoma dobro pipremljeni za izazove savremenog globalnog sveta i naviknuti na rad sa realnim klijentima, od neprofitnih organizacija, preko državne uprave, do klijenata iz sfere biznisa.

Stipendija Public Service Fellowship je namenjena zainteresovanima za rad u javnoj administraciji i u okviru nje studenti dobijaju i mentoring završenih studenata CERGE-EI, koji su već aktivni u javnoj administraciji.

Stipendija Impact for Society Fellowship je namenjena studentima koji iza sebe imaju realizovane projekte sa socijalnom tematikom. Prve tri stipendije su bile dodeljene prošle godine.

Više informacija na http://www.cerge-ei.cz/