b/s/h  česky  english 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Odjeljenja i osoblje ambasade

AmbasadorIvana HLAVSOVÁ


Sekretarijat: Aleksandra KRSTEVSKI, asistentica ambasadora


Odjeljenje za politiku, medije i kulturu

Rukovodilac: Soňa UBOVIĆ,  zamjenica ambasadora
Osoblje: Adisa ZUBEROVIĆ, koordinatorica za kulturu i sunarodnjačka pitanja

Detaljnije informacije


Konzularno odjeljenje

Rukovodilac: Jana ZELINGEROVÁ, konzul
Osoblje: Samar MULKIOVÁ, konzularni referent; Adisa ZUBEROVIĆ, asistentica

Detaljnije informacije


Odjeljenje za razvojnu saradnju

Rukovodilac: Jana ZELINGEROVÁ
Osoblje: Anesa TERZA VUKOVIĆ, koordinator; Ines TERZA, asistentica

Detaljnije informacije


Trgovinsko odjeljenje

Rukovodilac:  Ondřej PICKA, trgovinski savjetnik
Osoblje: Ines TERZA, asistentica

Detaljnije informacije


Odjeljenje za administraciju

Rukovodilac: Ronald FRANK