b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Amsadador Jakub Skalník sa premijerom Fadilom Novalićem
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Interes za češke investicije u Federaciji Bosne i Hercegovine bile su predmet sastanka ambasadora J. Skalníka sa predsjednikom Vlade Federacije BiH

Sastanak na poziv predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine F. Novalića je održan 10. januara 2018. godine u prostorijama Vlade Federacije. Premijer je istakao spremnost svoje vlade da podrži češke kompanije sa raznim investicionim poticajima. Kao najperspektivnije je naveo oblasti automobilske industrije, energetike i tehnologija za zaštitu okoliša.
 

Ambasador J. Skalník je potvrdio interes čeških kompanija za realizaciju poslovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Napomenuo je da: „predstavnici komercijalne sfere u Republici Češkoj procjenjuju poslovne prilike u Bosni i Hercegovini, koje mogu u velikom broju slučajeva biti veoma perspektivne. Ograničavajući faktor je politička nestabilnost i nedovoljna transparentnost ekonomskog okruženja“. Premijer Novalić je rekao da se vrlo često medijski prikaz zemlje veoma razlikuje od stvarnosti. Dodao je, da ovo potvrdjuje i činjenica da niko od inostranih investitura nije otišao, te da dio investitura širi svoje investicije.

Na kraju sastanka predstavljeni su ključni projekti koje je pripremila češka strana sa ciljem razvijanja međusobnih ekonomskih odnosa – aprilska misija posjete koja je usmjerena na obradu i korištenje biomase, zatim junsko učešće čeških kompanija na sajmu Energa, te ostali projekti koji su trenutno u fazi realizacije u okviru razvojne saradnje, fokusirani na međusobnu povezanost čeških i bosanskohercegovačkih subjekata iz automobilske industrije.

federacija Bosne i hercegovine je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine i zauzima približno polovinu teritorije cijele zemlje. Federacija ima 2,2 miliona stanovnika, što je skoro 65% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Glavni grad, kao i cijele države, je Sarajevo.

 

Ladislav Horák, ekonomski diplomata Ambasada Republike Češke u Sarajevu