b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © pixabay.com
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Pravne i konsultantske usluge u okviru programa Czech Business Support i u 2021. godini

 
Drugu godinu zaredom češke kompanije u Bosni i Hercegovini mogu koristiti podršku iz programa Czech Business Support/ PROPEA. Omogućeno im je tako da koristite pravne i konsultantske usluge koje pruža lokalni partner programa, sarajevski konsultantski ured dmb consulting u saradnji sa Vijećem stranih investitora u Bosni i Hercegovini. 70% usluga subvencionira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke.

Zahvaljujući programu, kompanije iz Republike Češke mogu dobiti stručne savjete koji će im olakšati ulazak na tržište Bosne i Hercegovine ili im pomoći u daljem razvoju poslovanja na ovoj teritoriji. Ova podrška može uključivati, na primjer, pravne usluge povezane sa uslovima za plasiranje proizvoda na tržište, njegovu certifikaciju ili osnivanje lokalnog predstavništva kompanije. Još jedno područje u kojem kompanije mogu koristiti pravne savjete je sudjelovanje u javnim nabavkama. Od konsultantskih usluga, lokalni partner nudi, na primjer, podršku u pronalaženju distributera, pripremi poslovnog plana ili marketinškim proizvodima.

Stoga program Czech Business Support nudi češkim kompanijama pristup lokalnoj stručnosti. Dobro poznavanje lokalnog okruženja često je presudno za poslovni uspjeh u Bosni i Hercegovini. Zemlja ima visoko decentralizovanu državnu strukturu, koja sa sobom donosi različite uslove poslovanja u različitim regionima i povećanu administrativnu složenost. Lični kontakti igraju važnu ulogu u uspostavljanju poslovne saradnje ovdje.

Program tako proširuje spektar usluga dostupnih češkim kompanijama u Bosni i Hercegovini i dopunjuje pomoć koju inače pruža Ambasada Republike Češke. Prednost programa je njegova fleksibilnost - kompanija pregovara o tačnom opsegu usluge direktno sa partnerskim konsultantskim uredom (ili posredstvom Ambasade). Takođe je moguće imati početnu neobvezujuću konsultaciju, npr. putem video poziva. Primatelj usluge plaća jednu trećinu cijene usluge, preostale dvije trećine plaća Ministarstvo vanjskih poslova.

 

Cjenovnik usluga

Detalji o pruženim uslugama navedeni su u  cjenovniku usluga.

Podrška iz programa PROPEA bit će pružena do kraja oktobra 2021. ili do potpunog iskorištenja budžeta.

 

Kontakti

Češke kompanije koje budu željele koristiti uslugeiz  programa Czech Business Support, mogu se obratiti direktno lokalnom partneru programa, ili Ambasadi ČR u Bosni a Hercegovini.

dmb consulting
Dina Duraković, direktorica
Kralja Tvrtka 6, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 204 138
E-mail: dina.durakovic@dmb.ba
(Komunikacija na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku)

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini
Ondřej Picka, ekonomski diplomata
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 587 055
E-mail: ondrej_picka@mzv.cz
(Komunikacija na češkom jeziku)

 

Lokalni partner programa

Dmb consulting je sarajevski konsultantski ured koji nudi usluge u području poslovnog razvoja, uključujući pravno i finansijsko savjetovanje, PR i marketing. Njihovi klijenti su strani investitori i pravna lica i organizacije koje posluju u Bosni i Hercegovini. Dmb stručnjaci za konsultantske usluge pružaju analize i nude inovativna rješenja klijentima koji posluju u mnogim različitim sektorima.

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini je udruženje koje zastupa interese stranih investitora u Bosni i Hercegovini. Okuplja 70 kompanija iz različitih sektora privrede, uključujući velike strane investitore i velike lokalne kompanije. U svom radu, Vijeće je snažno posvećeno razvoju investicijskog i poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

 

Ceník služeb (PDF, 367 KB)

Prilozi

Ceník služeb 366 KB PDF (Adobe Acrobat) Mar 4, 2021