b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: ©ZÚ Sarajevo
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Delegacija proizvođača pametnih gradskih tehnologija u Bosni i Hercegovini

Ambasada Republike Češke organizovala je 7. i 8. juna 2021. godine seminare u Banjaluci i Sarajevu na temu upotrebe pametnih gradskih tehnologija u transportu. Održani su povodom posjete poslovne misije čeških kompanija.

 

Na seminarima se razgovaralo o temama inteligentnog upravljanja saobraćajem i pametnog parkiranja. Predstavile su se češke kompanije DataFromSky, koja se bavi upotrebom umjetne inteligencije u analizi snimaka video kamera i njihovom primjenom u cestovnom saobraćaju, te Incinity, koja je razvila softversku platformu za integrisano upravljanje pametnim gradskim sistemima u gradovima. Druga tema bio je pametni javni prijevoz. Kompanija Herman elektronika predstavila je široku paletu proizvoda za upravljanje javnim prijevozom, uklj. sistem za davanje prednosti autobusima i trolejbusima na raskrsnicama. Predstavnik kompanije Monet + je upoznao učesnike sa sistemom plaćanja javnog prijevoza koristeći platne kartice. SmartPlan i Market Connect predstavljeni su kao pružaoci savjetodavnih usluga za pametne gradove.

Seminarima su prisustvovali predstavnici šesnaest gradova i općina u Bosni i Hercegovini i predstavili svoja iskustva u korištenju digitalnih tehnologija u transportu i planove za razvoj pametne gradske infrastrukture u budućnosti. Učesnici su tako dobili priliku da se bolje upoznaju sa problematikom prijevoza u glavnom gradu Sarajevu, gdje se priprema tender za inteligentni sistem upravljanja saobraćajem, priprema se implementacija inteligentnog sistema parkiranja i u toku je pilot faza implementacije sistema digitalizovanog dispečiranja javnog prevoza i elektronskih karata. Istovremeno, imali su priliku čuti informacije o situaciji u drugim gradovima i njihovim planovima za razvoj parking sistema, pametne mobilnosti i javnog prijevoza. Cijeli niz pilot projekata pametnih gradova su implementirani u Bosni i Hercegovini u okviru Inicijative za pametni grad (Smart City Initiative), koji su podržani kroz Razvojni program Ujedinjenih nacija. Nekada čak i manji gradovi finansiraju razvoj pametnih tehnologija iz vlastitih sredstava. Na seminarima je predstavljeno nekoliko primjera dobre prakse u ovoj oblasti.

Na seminarima su češke kompanije predstavile kompetencije češke industrije na polju inteligentnog upravljanja saobraćajem u gradovima i upoznale učesnike sa trendovima u ovoj oblasti. Neki gradovi u Bosni i Hercegovini već koriste češke tehnologije za upravljanje saobraćajem i parkiranje, a postoji potencijal za daljnji razvoj primjene digitalnih tehnologija u gradskom saobraćaju.

Ondřej Picka, ekonomski diplomat