b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

U Bosni i Hercegovini se očekuje razvoj korištenja poljoprivredne biomase

Rast proizvodnje peleta iz drvnog otpada i ukupno energetska iskorištenost ovog resursa u Bosni i Hercegovini dolazi do svojihlimita zbog ograničenog pristupa cjenovno pristupačnoj sirovini. Očekuje se razvoj korištenja poljoprivredne biomase. Češke proizvođače odgovarajuće opreme podržat će Ambasada Republike Češke u Sarajevu projektom ekonomske diplomatije koji će se održati u aprilu 2018. godine.

Upotreba drvne biomase u formi drvnog otpada je jedan od izvora energije, koji je u Bosni i Hercegovini u porastu. Koristi se uglavnom u domaćinstvima i na selu, te su tokom nekoliko posljednjih godina u opštinama pušteni u rad veliki izvori energie za proizvodnju toplotne i električne energije. Poslednjih godina, proizvodnja peleta od drvne biomase je porasla, sa procjenom godišnjeg obima proizvodnje od 300.000 t. Više od 80% proizvodnje je namijenjeno za izvoz, uglavnom u Italiju i Austriju. Trenutno se preradjivači susreću sa ograničenom dostupnošću sirovine, što se ispoljava rastom ulaznih cijena i samim tim i krajnje proizvodnje. Obzirom na nemogućnost sklapanja dugoročnih ugovora izmedju drvopreradjivačkih firmi i šumskih gazdinstava, budućnost proizvodnje drvnog peleta je problematična.

Sa stanovišta dugoročno održivog pristupa sirovinama, biljni otpad iz poljoprivredne primarne proizvodnje i biogasa je mnogo perspektivniji. Poljoprivredna biomasa se može preraditi kroz tehnološke linije, na primjer u obliku peleta koji se mogu koristiti kao izvori energije ili kao stočna hrana. Upotreba ovog lokalnog izvora obnovljivih sirovina sa polja, livada i štala predstavlja za lokalne farmere potpuno neiskorišten poslovni potencijal. Međunarodne agencije koje se bave razvojnom pomoći, kao što su USAID ili GIZ, rade na identifikaciji potencijala i spremni su da pomognu domaćim partnerima da u potpunosti iskoriste ovaj zeleni i ekonomični izvor energije.

Za češke proizvođače mašina i opreme za obezbeđivanje i energetsku transformaciju poljoprivredne biomase, ova inicijativa nudi mogućnost realizacije proizvodnje na lokalnom tržištu. U pitanju su uglavnom oprema za sakupljanje, transport i manipulaciju, mašine za preradu otpada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, proizvodne linije za pelete, mašine i opremu za energetsku transformaciju biomase direktnim sagorijevanjem, bioplinske stanice itd. Ova oblast takođe može biti zanimljiva za sve investitore, sa ciljem obrađivanja biomase za proizvodnju peleta ili direktne proizvodnje toplote i električne energije za manje opštine ili cijelu opštinu.

Ambasada Češke Republike u Sarajevu će podržati češke proizvođače ne samo za pomenutu proizvodnju tokom aprilske poslovne misije, koja će se održati u prostorijama BVV povodom sajmova Techagro i Biomasa. Predstavnici odabranih bosanskohercegovačkih subjekata moći će se upoznati sa ponudom čeških kompanija i eventualno započeti određene poslovne pregovore.

 

Ladislav Horak, ekonomski diplomata Ambasade Republike Češke u Sarajevu