b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © Byznys.ihned.cz
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Partnerstvo javnog i privatnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton je predstavio investicione projekte na osnovu usvojenog Zakona o partnerstvu javnog i privatnog sektora. Ostali kantoni rade na legislativi i identifikaciji investicionih potreba. Premijer Federacije poziva češke investicije s mogućim poticajima njegove vlade.
 

O partnerstvu javog i privatnog sektora, ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u drugom entitetu države – Republici Srpskoj, je samo vođena diskusija. Relevantno zakonodavstvo u obliku JPP-a (Javno-privatno partnerstvo), koje je u skladu s dobrom međunarodnom praksom, postepeno se usvaja na nivou pojedinih kantona Federacije. Značajni Zeničko-dobojski kanton je prvi javno predstavio i spisak od trideset devet projekata pogodnih za realizaciju sa privatnim sektorom ukupne vrijednosti sto miliona EUR. Zdravstvo, grijanje, javna rasvjeta, saobraćajna infrastruktura, upravljanje otpadom i izgradnja sportskih terena su uglavnom sadržaj ovih projekata. Govori se o velikom interesovanju da se upoznaju sa ponuđenim uslovima od strane stranih investitora – prije svega iz Italije, Švicarske, Turske i Poljske.

Legislativa i spisak JPP projekata su prevedeni na engleski i njemački i možete ih pronaći na web stranicama  Zeničko-dobojskog kantona.

U Tuzlanskom kantonu legislativa je na snazi od početka ove godine, i uskoro bi Skupština Srednjebosanskog kantona trebala usvojiti relevantan zakon. Do polovine godine se pretpostavlja objavljivanje prijedloga relevantnih zakona investicijskih projekata.

Legislativa na nivou Federacije i pojedinačnih kantona

Bitno je napomenuti da se tekst zakona JPP može znatno razlikovati na nivou pojedinačnih kantona. Na nivou cijele Federacije ova legislativa još uvijek ne postoji – za razliku od Republike Srpske. Potencijalni investitori se moraju upoznati sa važećim zakonima kako na nivou Federacije, tako i na nivou relevatnih kantona. Važan je faktor rizika Bosne i Hercegovine, koji je po OECD-u dugoročno veoma visoko. Na to je u januaru ambasador Jakub Skalník ukazao prilikom sastanka sa premijerom Vlade Federacije. Premijer Novalić je rekao da se medijski prikaz države veoma razlikuje od stvarnosti. Dodao je da ovu činjenicu potvrđuje činjenica da nijedan od stranih investitora nije napustio zemlju, a dio njih širi svoje investicije. Istakao je spremnost njegove vlade da podrži češke kompanije raznim investicionim poticajima.

Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine i zauzima približno polovinu teritorije cijele zemlje. Federacija ima 2,2 miliona stanovnika, što je skoro 65% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Glavni grad, kao i cijele države, je Sarajevo. Administrativno se dijeli na deset autonomnih jedinica – kantona.

 

Ladislav Horák, ekonomski diplomata Ambasade ČR u Sarajevu