b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Tenderi za projekte izgradnje komunalne infrastrukture u Sarajevu

U Sarajevu je u toku obnova ili izgradnja nove infrastrukture  za upravljanje vodama. Raspisani su tenderi za obnovu zapuštenih lokacija u centru grada. Realizacija projekata je podržana pomoću kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.
 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ima osamdeset dva posto svog trenutnog kreditnog angažmana (830 miliona eura) u Bosni i Hercegovini koji su rasporedjeni u infrastrukturnim projektima. Za češke kompanije mogu biti zanimljivi projekti koji su pripremljeni za realizaciju u Sarajevu i njegovoj široj okolini. Trenutno su raspisani tenderi, na primjer, za izvodjače radova i isporuku opreme u vezi sa sanacijom vodovodne mreže ili za konsultantske usluge u pripremi plana obnove lokacija u centru grada.  

U oblasti upravljanja vodama u toku je infrastruktura koju provodi kantonalno poduzeće KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Tender za dobavljače opreme, radova i konsultantskih usluga za realizaciju projekta Sarajevski Water Project je finansijski podržan sredstvima EBRD-a. U okviru prve tranše u iznosu od 10 miliona eura osiguranih iz zajma, finansirat će se rekonstrukcija cjevovoda, uključujući jednog u dužini od 4 km, ili obnova pumpnih stanica. Potrebna je i instalacija mjernih i kontrolnih uređaja i izgradnja novih vodovoda. Ovih dana Ambasada Češke Republike u Sarajevu je putem Businessinfo portala objavila dva tendera gore navedenog karaktera.

Banka je objavila i tender, koji je također objavljen na portalu, za konsultantske usluge u vezi s namjerom obnove brownfielda u Sarajevu. Ovo je prva faza projekta, čiji će rezultat biti plan obnove za dvije glavne lokacije u centru grada - glavna željeznička stanica i skladište tramvaja. Rezultat konsultantske usluge biće plan razvoja za navedene lokacije, što će stvoriti dodatne mogućnosti za kompanije koje su aktivne u oblasti izgradnje javne mrežne infrastrukture.

Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, suočava se sa nizom izazova vezanih za mogućnost održivog ekonomskog rasta i prevazilaženjem dubokog ekološkog deficita. Ovogodišnji godišnji sastanak EBRD-a, koji će se održati u Sarajevu, pratit će poslovni forum na kojem će sudjelovati veliki broj investitora i poduzetnika iz različitih zemalja svijeta. Vrlo važan događaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za region Zapadnog Balkana će biti i dobra platforma za identifikovanje perspektivnih poslovnih prilika u zemlji. Jedna od tema može biti rješenje za smanjenje katastrofalnog zagađenja zraka koje pogađaju Sarajevo i druge velike gradove Bosne i Hercegovine. Situacija je toliko alarmantna da, u pogledu stope mortaliteta od zagađenja vazduha (prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji), zemlja zauzima ozloglašeno drugo mesto u globalnom poređenju.

Češke kompanije imaju potrebne kompetencije i mnoge od njih, zahvaljujući realizaciji projekata u okviru češke inostrane razvojne saradnje vladaju dubokim poznavanjem lokalnog kompleksnog poslovnog okruženja. Ambasada Češke Republike u Sarajevu spremna je pomoći kompanijama zainteresovanim za ulazak na lokalno tržište.

Ladislav Horák, ekonomski diplomata Ambasade ČR u Sarajevu.