b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju za realizaciju malih lokalnih projekata u 2016. godini

U sklopu programa malih lokalnih projekata za 2016 godinu na adresu Ambasade Republike Češke stigle su brojne molbe za saradnju. Komisija je odabrala šest projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 106 000 KM (cca 53 000 EUR), koji će biti realizovani u periodu od marta do oktobra 2016. godine.

 • U sklopu programa malih lokalnih projekata za 2016 godinu na adresu Ambasade Republike Češke stigle su brojne molbe za saradnju. Komisija je odabrala šest projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 106 000 KM (cca 53 000 EUR), koji će biti realizovani u periodu od marta do oktobra 2016. godine. Prilikom izbora konkretnih projekata uzeto je u obzir npr. kvalitet projektnog prijedloga i njegov širi doprinos za ciljanu grupu.

Prema kriterijumima Ministarstva inostranih poslova Republike Češke, ovim programom se podržavaju subjekti u Bosni i Hercegovini. Tokom kratkog vremenskog perioda na malom prostoru može biti realizovan dosta kvalitetan projekat, gdje konačni ishod može imati veliki značaj ne samo za tu instituciju ili organizaciju, nego i šire. U proteklih 15 godina Republika Češka je ovim programom podržala desetine institucija, škola, udruženja i tako pomogla poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Spisak projekata:


 • 1. Općina Rogatica – Vatrogasna služba: Nabavka Hidraulične opreme za spašavanje u prometnim nesrećama (Rogatica )

  2. Opština Modriča:  Rekonstrukcija kulturno -  sportskog centra

  3. Poljoprivredna zadruga Tarevci: Nabavka vakum mašine za pakiranje

  4. JU Osnovna škola „Humci, Čelić: Obnova za bolje generacije

  5. Stari Grad, Sarajevo: Naučiti, smanjiti, reciklirati

  6. JP „Komunalno“ Banovići: Ekološka zaštita