b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © Češka ambasada u Sarajevu
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Završetak uspješnog malog lokalnog projekta za pomoć više od 50 društveno i ekonomski isključenih porodica u Mostaru

Dana 24.10.2018. godine, uz prisustvo konzulice Ambasade Republike Češke u Sarajevu gdje Jane Zelingerove, predstavnika vladinog i nevladinog sektora, civilnog društva, škola i medija, svečano je završen mali lokalni projekat pod nazivom "Podrška profesionalne i društvene integracije isključenih porodica u Mostaru kroz stvaranje Grupe zajednice".
 

Projekat koji je implementovala nevladina organizacija SOS Kinderdorf International sredstvima razvojne pomoći Republike Češke u periodu od marta do oktobra 2018. godine, fokusiran je na direktnu finansijsku, materijalnu, savjetodavnu, medicinsku i pravnu pomoć za više od 50 socijalno i ekonomski slabijih porodica u Mostaru i istovremeno stvarajući neformalnu mrežu od 34 zainteresovane strane aktivno uključene u socio-ekonomsko uključivanje ovih porodica u Mostar. Ova platforma pod nazivom "Zajednička priča" okuplja predstavnike iz različitih oblasti lokalne vlasti, lokalne samouprave, društvenih centara, škola, univerziteta i civilnog društva i ima za cilj stručno i sinergistički kombinovanje i koordinaciju aktivnosti na socijalnoj integraciji i ekonomskoj samodovoljnosti isključenih porodica u Mostaru.

Novčanu, materijalnu, savjetodavnu i drugu vrstu podrške u okviru projekta dobilo je 50 porodica, uključujući 151 djecu. Jedna od njih je i interno raseljena porodica sa 2 dječaka (6 i 9 godina) koji žive u iznajmljenoj oskudnoj kući kod Mostara. Nizak i neredovan porodični dohodak poticao je samo iz maloprodaje voća i povrća na autoputu Mostar-Sarajevo. Međutim, zahvaljujući projektu, porodica je dobila obuku, alate, sadnice i jednostavnu opremu za navodnjavanje i počela je da se bavi uzgojem jagoda od kojih majka proizvodi i prodaje domaće proizvode (džemove, voćne sokove itd.). Baštenski alat (kosilica, itd.) takođe koristi njihov otac za povremene brigade. Porodica je takođe počela da uzgaja piliće i prodaje domaća jaja. Djeca su dobili potrebnu školsku opremu, a jedan od dječaka pogođen dijabetesom je takođe trakice za praćenje šećera. Roditelji su takođe koristili usluge psihosocijalnog savjetovanja, a djeca redovno koriste slobodno vrijeme u SOS Dječijem klubu u Mostaru. Složen pristup društveno-ekonomskoj situaciji u porodici, entuzijazmom i odličnom saradnjom porodice sa SOS Kinderdorf Int., uspjeli su poboljšati uslove života i budućnost cijele porodice u roku od nekoliko meseci.

Možete pročitati članak koji je objavljen u lokalnim novinama Dnevni list o dogadjaju u Mostaru.

Porodica iz Mostara

Porodica iz Mostara