b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kampanja za podršku sortiranja otpada za reciklažu

Krajem marta i početkom aprila 2013. godine inicirala je Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sastanke sa ciljem poboljšanja efikasnosti i podrške obrazovnih ekoloških aktivnosti u okviru bilateralnog projekta češke razvojne saradnje "Razvoj sistema upravljanja otpadom u opštinama Doboj i Maglaj", koji implementira češka firma GEOtest.

Projekat, koji se fokusira na upravljanje otpadom, je praćen obrazovnom kampanjom "EKOLAV", namjenjenom za djake osnovnih škola u 13 opština u regionu, u kojem se projekat provodi. Kampanja ima za cilj da kod djece i mladih ljudi razvija svijest o potrebi zaštite životne sredine u različitim segmentima. Kampanja obuhvata sortiranje papira i plastike u donirane kontejnere i osnovana je na jednostavnoj dostupnosti interaktivnog vebsajta www.ekolav.ba, obrazovnih video zapisa i igara, letaka i bukleta, te na ekonomskoj motivaciji škola da presuju i predavaju PET boce za daljnju industrijsku obradu.

Plakat kampanje

S obzirom na činjenicu, da se pitanjem podizanja svijesti o sortiranju otpada u Bosni i Hercegovini bavi više subjekata, bilo je potrebno da se njihove aktivnosti na neki način približe, eventualno povežu ili uzajamno podrže. Sa ovim ciljem su zaposlenici ambasade obavili sastanke sa predstavnicima švedske razvojne agencije SIDA, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (na slici ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Tomáš Szunyog sa federalnim ministrom kulture i sporta Salmirom Kaplanom).

Ambasador Szunyog sa ministrom Kaplanom