b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Mediji o projektu podrške uzgoja ovaca u Drvaru

Dana 20.1.2013. emitirala je Federalna televizija u svom Dnevniku 2 prilog o povratnicima u Drvaru, koji se uz podršku Češke razvojne agencije bave uzgajanjem ovaca.

Projekat od ukupne vrijednosti preko 20.000 KM kandidiralo je Udruženje ovčara Drvar u sklopu javnog poziva Ambasade Republike Češke u Sarajevu za male lokalne projekte već u 2011. godini. Prijedlog projekta tada nije bio izabran, ali je na kraju uz preporuke Ambasade u 2012. godini podržan od strane Češke razvojne agencije kao jedan od tzv. dodatnih razvojnih projekata.

Dodatni razvojni projekti su projekti manjeg obima, finansirani iz preostalih sredstava Češke razvojne agencije, koja nisu bila u tekućoj godini iskorištena za krupne razvojne projekte. U 2012. godini odlučila je Češka razvojna agencija da podrži osam dodatnih razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini.