b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Posjeta direktora Češke razvojne agencije Bosni i Hercegovini

Direktor Češke razvojne agencije Michal Kaplan je od 25. aprila 2016. godine u posjeti Bosni i Hercegovini, kao jednoj od prioritetnih zemalja ra razvoj. Tom prilikom  posjetio je projekte, koji su u fazi realizacije već drugu godinu, te  je imao priliku održati sastanke i sa međunarodnim partnerima.
 

Arhiv Bosne i Hercegovine

Arhiv Bosne i Hercegovine

Republika Češka je prva reagovala kada je 2014. godine požar zahvatio Arhiv Bosne i Hercegovine, i poslala stručnjake da pomognu u procjeni štete, te da daju savjete o tome šta je potrebno uraditi kako bi se zaštitila građa i dokumentacija. Iz prve ideje dalje je razvijen  projekat, koji se trenutno realizuje, a to je edukacija dvije uposlenice Arhiva Bosne i Hercegovine u Arhivu Republike Češke. Osim što su dobile intenzivnu edukaciju, saradnja se nastavlja i dalje, gdje češki stručnjaci nude svoju ekspertizu na duži period. U slijedećoj fazi projekta Arhiv Bosne i Hercegovine će dobiti i laboratoriju u kojoj će uposlenici moći da rade restauracijske poslove.
Direktor Češke razvojne agencije je prvi put posjetio Arhiv Bosne i Hercegovine, te je mogao i sam da se upozna sa količinom štete koja je nastala prilikom požara, kao i djelatnostima koje planirane saradnjom kroz ovaj projekat.

Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine

Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine

Projekat  se realizuje između BiH Instituta za metrologiju i Češkog drzavnog instituta za metrologiju. Saradnja ova dva instituta se sastoji u dovozu instrumenata kao i na edukaciji uposlenika Instituta za metrologiju, kako bi kroz saradnju na ovom projektu mogli dobiti i međunarodne certifikate.

Cilj projekta je prijenos jedinsvenog iskustva kolega iz Republike Češke u primjeni novih standarda kao i metoda mjerenja, kako bi se osigurala međunarodna priznanja za Bosnu i Hercegovinu.

Svečano potpisivanje Memoranduma FARMA 2 dana 27. 4. 2016.

Svečano potpisivanje Memoranduma FARMA 2 dana 27. 4. 2016.

 

Najvažniji bilateralni partneri za Republiku Češku u Bosni i Hercegovini su USAID i švedska SIDA. Saradnja na projektima za lokalni razvoj traje dugi niz godina, od kada je potpisan Memorandum 2011. godine na projektu FARMA. Zahvaljujući veoma uspješnoj saradnji, a na kojoj su lokalni partneri iskazali veliku zahvalnost, te potrebu za nastavkom zajedničkog rada sa ekspertima iz Republike Češke, potpisivanjem novog Memoranduma dogovorena je saradnja i u narednom periodu sa novim projektom FARMA 2.