b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © commons.wikimedia.org
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Republika Češka će pomoći u razvoju sistema gorske službe u Bosni i Hercegovini

Gorska služba Republike Češke će u naredne dvije godine nastojati da ojača kapacitete i razvoj Gorske službe u Bosni i Hercegovini. Veći dio Bosne i Hercegovine pokriven je planinama i spašavanje ljudskih života na ovom izazovnom terenu je u rukama gorske službe. Profesionalni rad spasilaca je vrlo važan za domaće i strane turiste.
 

Cilj projekta, koji finansira Vlada Republike Češke  u iznosu od 260 000 EUR, je prije svega jačanje saradnje između glavnih partnera i relevantnih udruženja gorskih službi širom cijele Bosne i Hercegovine, pri čemu glavni partneri projekta su Ministarstvo sigurnosti BiH i Unija gorskih službi spašavanja (GSSuBiH). U okviru projekta spasioci iz Republike Češke će podijeliti svoje iskustvo sa svojim kolegama u BiH, a materijalna oprema bit će isporučena po potrebi. Neizostavni dio projekta je razvoj preventivnih mjera za sigurno kretanje na planinama.